22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

ETUC: Sindicatele trebuie să participe activ la politicile de protecție a emigranților

Loading
Fără categorie ETUC: Sindicatele trebuie să participe activ la politicile de protecție a emigranților
ETUC: Sindicatele trebuie să participe activ la politicile de protecție a emigranților
etuc

Conferința europeană a serviciilor sindicale pentru imigranți „Schimbarea percepției migrației pentru o societate mai incluzivă”
Foto: etuc.org

 

Pentru asigurarea unui nivel de protecție a drepturilor lucrătorilor imigranți, este necesară implicarea sindicatelor din țările de origine a acestora și din țările de tranzit.

 

La această concluzie au ajuns reprezentanții Confederației Europene a Sindi­catelor (ETUC), în cadrul celei de-a doua Conferințe europene a serviciilor sindicale pentru imigranți „Schimbarea percepției migrației pentru o societate mai incluzivă”, care și-a ținut lucrările recent la Bruxelles, Belgia.

La evenimentul organizat de ETUC au participat 167 de sindicaliști din Euro­pa, printre ei fiind și specialiști din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pentru a face o radiogra­fie a tuturor problemelor cu care se confrun­tă lucrătorii imigranți și a serviciilor furni­zate acestora.

Participanții au subliniat necesitatea ela­borării unui program unic pentru reglemen­tarea situației lucrătorilor imigranți, dar și a unui cadru regulatoriu similar pentru toate statele UE.

Ana Moldovanu, șefa Departamentu­lui protecție social-economică al CNSM, a precizat că informaţiile furnizate în cadrul conferinței vor asigura un real suport în  protecţia socială pentru potenţialii imigranţi şi cei existenţi.

Totodată, a menționat ea, relaţiile stabi­lite cu sindicatele din alte ţări vor contribui la o conlucrare eficientă pe viitor, în vederea asigurării drepturilor de muncă şi sociale ale cetăţenilor moldoveni aflaţi în afara ţării, iar bunele practici ale ţărilor europene în mate­rie de politici migraţionale şi social-econo­mice vor servi drept puncte de reper la îna­intarea propunerilor la proiectele de politici în domeniul dat.

Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) este singura organizaţie ce reprezin­tă interesele lucrătorilor la nivel european. A fost înfiinţată în data de 7 februarie 1973. În prezent, are 60 de milioane de membri a 85 de confederaţii naţionale din 36 de state, precum şi din 10 federaţii industriale euro­pene.

 

Departamentul Informațional al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com