26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliştii din comunicaţii, preocupaţi de condiţiile de muncă

Loading
Без рубрики Sindicaliştii din comunicaţii, preocupaţi de condiţiile de muncă
fscm

Foto: FSCM

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova a început o campa­nie de verificare a tuturor oficiilor şi centrelor poş­tale, cu scopul de a vedea dacă sunt sau nu pregătite pentru sezonul rece. Pri­ma acțiune a fost în raionul Leova. Imagini mai puţin sau mai mult îmbucurătoa­re au constituit tabloul con­diţiilor de lucru ale salaria­ţilor din sudul ţării.

 

În drum spre Leova, sindica­liştii au poposit şi într-o localita­te din Hânceşti. La Oficiul Poş­tal din Sărata Galbenă nu a cam bucurat ochii tabloul pe care l-au găsit sindicaliştii din comunicaţii.Într-o încăpere de şase metri pă­traţi, reuşesc cu greu să se înghe­suie cinci poştaşi.

„Asta încă nu este principala problemă, aici este foarte frig, chiar nu ştiu ce vom face la iarnă. Ne mai bucurăm de zilele însorite şi ne rugăm Dom­nului să mai ţină cu noi”, a mărtu­risit Maria Bîtcă, poştaş în Sărata Galbenă.

Condiţii practic inuma­ne pentru aceşti salariaţi, care pe lângă cele relatate mai sus, în „cuşca” lor ( după cum o numesc ei) nu au nici lumină electrică. Şi asta în condiţiile în care, lucrul unui poştaş constă în repartizarea scrisorilor, ziarelor, coletelor etc. Am încercat să aflăm mai multe despre Oficiul de Poştă din sat de la operatorul de poştă, Ştefanco Natalia. Femeia ne-a povestit că încăperea în care se află este a pri­măriei şi nu achită arenda. Anu­me din acest considerent nu pot cere prea multe.

„Ne încălzim la reşou, dar electricitatea cheltuită o achităm din contul nostru pen­tru că directoarea nu ne permite,” ne-a povestit femeia. Nici formă specială pentru iarnă nu au poşta­şii, fiind nevoiţi să se îmbrace cu ce au. De la reprezentanţii sindi­catelor din comunicaţii, lucrătorii Oficiului Poştal Sărata Galbenă au cerut încă un calculator, pen­tru că la moment beneficiază doar de unul. Un lucru bun depistat de inspectorul tehnic care a verificat condiţiile de muncă la acest oficiu poştal, a fost că trusa medicală era complectată cu cele mai necesare medicamente.

 

Îmbunătăţiri vizibile la Centrul de Poştă Leova

 

A urmat drumul spre oficiile poştale din Leova. Aici atât condi­ţiile pentru salariaţi, cât şi însăşi starea oficiilor poştale se află în­tr-o stare bună. Victor Mirgorod­schi, inspectorul tehnic din cadrul Federaţiei Lucrătorilor din Comu­nicaţii a menţionat pentru „Vocea poporului” că pregătirea locurilor de muncă pentru sezonul de iar­nă, se află în prim-plan pe agenda de lucru a Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova.

 

fscm-2

Foto: FCSM

 

În urma raidului efec­tuat, inspectorul tehnic din ca­drul FSCM, Victor Mirgorodschi a trasat următoarele concluzii: „În conformitate cu planul de lu­cru, Inspecţia tehnică a Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii a ve­rificat dacă locurile de muncă ale oficiilor poştale din raionul Leova corespund normelor tehnice, re­comandate pentru sezonul rece al anului. În total, în raion func­ţionează 25 de oficii”, a menţio­nat inspectorul.Potrivit lui, mai multe lucrări au fost executate cu forţele proprii. În toate oficiile poştale au fost efectuate reparaţii cosmetice. Aici se înscrie izolarea termică a geamurilor şi amenaja­rea teritoriul adiacent.

„Circa 11 oficii au fost asigurate cu lemne pentru încălzirea la sobe. Doar cinci oficii dispun de încălzire au­tonomă, restul nouă se încălzesc cu ajutorul reşourilor electrice”, a mai subliniat Victor Mirgoro­dschi. Şi unităţile de transport au fost minuţios verificate de că­tre sindicaliştii din comunicaţii. „Unităţile de transport sunt pre­gătite în totalitate pentru sezonul rece. Au fost procurate anvelope de iarnă şi acumulatoare noi”. În urma analizelor efectuate s-au constatat îmbunătăţiri ale condi­ţiilor de muncă pentru lucrătorii din comunicaţii. „Pe parcursul ultimilor ani, condiţiile de muncă s-au îmbunătăţit vizibil. Au fost reparate toate încăperile de ser­viciu, reutilată sala de şedinţe şi a fost dat în exploatare un cazan pentru gaz”, a mai menţionat in­spectorul tehnic al FSCM.

În pofida dificultăţilor financi­are, toţi angajaţii au fost asiguraţi cu îmbrăcăminte de iarnă, care a fost procurată prin sponsorizare. Desigur, situația nu este peste tot la nivelul cuvenit. Şi în raionul Leova au fost depistate neajun­suri. Spre exemplu, nu toate truse­le medicale au fost completate cu medicamentele necesare. Unele oficii poştale nu dispun de regula­mentul privind tehnica securităţii muncii, aşa cum prevede Codul muncii. Crearea comitetului de protecţie a muncii este tergiversa­tă, deşi inspectorului muncii i-au fost date indicaţiile corespunză­toare.

Preşedintele organizaţiei sindicale din cadrul Centrului de Poştă Leova, Elvira Socolova, a re­marcat că îmbunătăţirea condiţi­ilor de muncă este prioritară pen­tru organizaţia pe care o conduce. „La acest capitol suntem susţinuţi de administraţie. Multe lucruri am reuşit să realizăm graţie per­severenţei directoarei, Zinaida Boeştean. Pentru ea, conceptul de securitate a muncii nu este unul abstract”, a conchis liderul sindi­cal. Pentru Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova, această deplasare nu a fost ultima. Până la sfârşitul aces­tui an, inspecţia sindicatelor va verifica locurile de muncă în ma­joritatea raioanelor din ţară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand