14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Respectarea convenţiilor colective, verificată de partenerii sociali

Loading
Fără categorie Respectarea convenţiilor colective, verificată de partenerii sociali
Respectarea convenţiilor colective, verificată de partenerii sociali
comisia-tripartits

Foto: vocea.md

Gradul de respectare a convenţii­lor colective de muncă încheiate în ţara noastră la nivel de ramură va fi examinat la fiecare dintre şedin­ţele viitoare ale Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective. Preşedinta acestei comisii, vicepremierul Tatiana Potâng, a dispus miercuri ca, de acum înco­lo, pe agenda tuturor întrunirilor care vor avea loc în acest cadru al dialogului tripartit să figureze şi o chestiune privind realizarea pre­vederilor conținute de o convenţie colectivă de ramură anume.

 

 

 

Oficialul a îndemnat, de asemenea, părţile implicate în negocierea convenţi­ilor colective de muncă să-şi asume res­ponsabilităţi pe care să le poată ulterior şi onora.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a menţionat în raportul prezentat în cadrul şedinţei respective mai multe exemple în care prevederile convenţiilor colective sunt ignorate sau îndeplinite eronat.

Astfel, potrivit informaţiilor parvenite de la centrele sindicale naţional-ramura­le, cele mai frecvente nereguli se referă la convenţia cu privire la salarizarea angaja­ţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza con­tractelor individuale. Acestea ţin, în speci­al, de mărimea sporurilor de compensare a muncii prestate în condiţii nefavorabile.

Totodată, sunt comise abateri privind respectarea timpului de muncă şi a celui de odihnă, obligarea lucrătorilor în mod ilegal de către angajatori să muncească în afara orelor de bază de lucru, ponderea restanţelor la plata salariilor. În context, Petru Chiriac a prezentat mai multe pro­puneri din partea sindicatelor de eficienti­zare a Planului de acţiuni privind minima­lizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”.

 

g_cnsm

Odată negociate, prevederile convenţiilor colective trebuie să fie şi onorate

 

„Convenţiile colective adoptate la nivel naţional nu sunt formalităţi, ci legi verita­bile, orientate spre îmbunătăţirea condiţi­ilor de muncă şi de viaţă ale moldovenilor, iar acest lucru trebuie adus la cunoştinţa salariaţilor şi a angajatorilor cu efortul tu­turor partenerilor sociali”, a conchis vice­preşedintele CNSM.

La rândul său, directorul Inspectoratu­lui de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, a menţionat că, până în prezent, instituţia respectivă nu are posibilitatea de a cu­noaşte care dintre angajatori cad sub in­cidenţa convenţiilor colective de muncă. Această situaţie îngreunează activitatea de control privind respectarea acestor do­cumente, a apreciat Dumitru Stăvilă.

Sergiu Sainciuc, viceministru al Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a apre­ciat că momentul în care unele prevederi ale convenţiilor colective la nivel de ramu­ră nu sunt executate este unul sensibil şi a opinat că ceea ce a fost deja negociat tre­buie să fie şi îndeplinit.

Vladimir Florea, copreşedinte-coordo­nator al Uniunii Transportatorilor şi Dru­marilor, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de unele evoluţii curente din domeniul pe care îl reprezintă.

În opinia sa, există semnale că econo­mia moldovenească ar putea intra într-o nouă criză, ceea ce ar afecta şi mai mult gradul de respectare a convenţiilor co­lective de muncă încheiate la nivel de ra-mură.

De menţionat că examinarea celei de a doua chestiuni de pe ordinea de zi a şedin­ţei respective, care se referă la activitatea desfăşurată în 2013 de Comisia tripartită din domeniul construcţiilor, a fost amâna­tă. Acest lucru a fost solicitat de vicepre­mierul Tatiana Potâng.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și