29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Protecția muncii și contractul colectiv de muncă

Loading
Fără categorie Protecția muncii și contractul colectiv de muncă
Protecția muncii și contractul colectiv de muncă

 

 

taraclia

Foto: vocea.md

La Institutul Muncii, re­cent au desfășurat semi­nare reprezentanții sindicatelor din raionul Ta­raclia, dar și angajații–membri de sindicat și reprezentanții angajato­rilor din raionul Cante­mir. Ambele evenimente au durat două zile și, po­trivit participanților, au fost utile pentru ei.

 

Sindicaliștii din raionul Taraclia au discutat chestiuni ce țin de protecția muncii

 

Activiștii sindicali din raionul Taraclia au urmat un curs de instruire în domeniul securită­ţii şi sănătăţii în muncă. Astfel de activități ce țin de protecția muncii și tehnica securității au avut loc, la Taraclia, ultima dată, în anul 2012, la inițiativa Consiliului raional al Sindica-

tului Educației și Științei. Atunci, în calitate de traineri au fost invitați reprezentanții Consulului General al SEȘ, re­prezentantul Inspectoratului de

Muncă teritorial, iar de data aceasta – șefii adjuncți ai In­spectoratului Muncii al Sindi­catelor și specialistul de la In­stitutul Muncii.

„În ultimii ani, au devenit mai frecvente accidentele de muncă. Aceasta este o proble­mă gravă”, ne argumentează necesitatea organizării unor asemenea seminare Alexandru Lisița, președintele Consiliu­lui raional al Sindicatului din Educație și Știință.

La seminar au fost prezenți nu doar angajații din educație, dar și din organele de poliție, din domeniul culturii, de la rețelele electrice și de distribuție a ga­zelor. Cel mai important lucru este faptul că la seminar ei au avut posibilitatea să-şi perfecţi­oneze cunoștințele în domeniul securităţii şi sănătăţii în mun-că. La încheierea instruirii, fie­cărui participant i s-a înmânat un certificat care le oferă drep­tul de a fi membru al comisiilor de atestare a locurilor de mun­că la întreprinderi și instituții.

 

g_cnsm

Reprezentanţii raionului Cantemir au examinat nuanţele contractului colectiv de muncă

 

Potrivit afirmațiilor lui Ale­xandru Lisița, acest lucru este foarte important, or, în prezent, în raionul Taraclia se resim­te o lipsă acută de specialiști calificați în acest domeniu.

Potrivit preşedintelui Con­siliului teritorial interramural al raionului Cantemir, Natalia Matcaş, acest seminar a fost important pentru sindicalişti, deoarece ei nu au absolvit fa­cultăţi speciale ce ţin de acti­vitatea sindicală, iar calificarea lor de cele mai multe ori ţine de studii individuale.

„A fost un seminar foarte util, dat fiind faptul că în cadrul acestuia a fost analizat detaliat ce anume prevede legea privind contractul colectiv de muncă. Totodată, participanţii au avut posibilitatea să compare con­ţinutul contractului colectiv de muncă din sectorul real cu cel din domeniul bugetar”, a spus Matcaş.

De asemenea, participanţii la seminar au făcut şi un schimb de opinii privind sem­narea contractului colectiv de muncă şi realizarea acestuia. În altă ordine de idei, participan­ţii au apreciat nivelul înalt de pregătire a instructorilor de la Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova.

La seminar au fost prezenţi nu doar reprezentanţii sindi­catelor, dar şi ai patronatelor, cum ar fi specialişti de la Ofi­ciul poştal şi de la Centrul de sănătate publică din Cantemir. „Cursul de instruire a fost foar­te util, pentru că atât liderii sin­dicatelor, cât şi reprezentanţii patronatelor, au conştientizat faptul că Convenţia colectivă la nivel teritorial şi Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sunt acte normative care reprezintă interesele atât ale lucrătorilor, cât şi ale patro­nilor, care, în ultimă instanţă, s-au convins că documentele în cauză le pot fi de un real folos la gestionarea întreprinderii”, a specificat Natalia Matcaş.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor