19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Opinii controversate privind situația pe piaţa muncii

Loading
Fără categorie Opinii controversate privind situația pe piaţa muncii
Opinii controversate privind situația pe piaţa muncii
piata-muncii-moldova

Foto: europalibera.org

Reprezentanţii Ministeru­lui Muncii, Protecției Soci­ale și Familiei raportează de ani buni că în Republica Moldova se atestă o tendin­ţă de scădere a numărului de şomeri înregistraţi, dar şi de creştere a celui de lo­curi de muncă vacante. În timp ce oficialii apreciază că aceasta se datorează în­viorării activităţii econo­mice, reprezentanţii sindi­catelor sunt de părere că este vorba despre plecarea forţei de muncă peste hota­re din cauza că salariile în unele sectoare nu acoperă nici valoarea minimului de existenţă.

 

Tendinţa de scădere a numă­rului de şomeri moldoveni a con­tinuat şi în luna trecută. Datele publicate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei ara­tă că, în noiembrie curent, numă­rul șomerilor înregistrați era de aproape 39 de mii de persoane, comparativ cu aproximativ 47 de mii în aceeași perioadă din anul trecut.

Aceeași stare de lucruri se atestă și la capitolul șomerilor plasați în câmpul muncii care au constituit 14,5 mii de persoane în noiembrie 2012, faţă de 15,5 mii în aceeşi lună a acestui an. Conco­mitent, 2200 de persoane fără un loc de muncă au absolvit cursuri de formare, iar alţi circa 1800 au fost antrenați în lucrări publice.

Totodată, din numărul total de şomeri înregistraţi, aproape 6000 sau cu peste 1300 mai puţin decât în anul trecut au beneficiat de ajutor de şomaj. În 2013, mări­mea medie a acestui tip de ajutor a fost de 1014 lei. Alocaţii de inte­grare sau reintegrare profesională au fost acordate în acest an unui număr de peste 3000 de persoa­ne, care este puţin mai mare ca în 2012.

De remarcat că numărul locu­rilor de muncă vacante a atins ci­fra de 35,4 mii şi a fost în creştere cu circa 2000 faţă de anul trecut.

Vicedirectorul Agenţiei Naţi­onale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ştefan Calancea a apreciat pentru Vocea poporului că ten­dinţa de micşorare a numărului de şomeri înregistraţi şi de creşte­re a locurilor de muncă vacante se datorează intensificării activităţii economice. „A crescut necesitatea de braţe de muncă şi asta se expli­că prin faptul că, în ultimul timp, s-au înregistrat mai multe funcţii vacante. Este şi o influenţă a cri­zei din ţările europene, unde a scăzut exodul de braţe de muncă din Republica Moldova. Mai mult ca atât, se observă o mică ten­dinţă de creştere a numărului de persoane care se întorc în ţară”, a menţionat Ştefan Calancea.

În primul rând, a apărut nece­sitatea de braţe de muncă în in­dustria de confecţii, atunci când vorbim de muncitori. Dacă e să ne referim la specialiştii cu studii superioare, rămâne o ce­rere sporită de medici, asistenţi medicali sau farmacişti în secto­rul rural. Şi la construcţii sunt în continuare multe locuri de mun­că vacante, a adăugat vicedirecto­rul ANOFM.

Ştefan Calancea a remarcat că, dacă în urma crizei econo­mice care a afectat ţara noastră în 2009, în acel an, iar apoi şi în 2010 numărul de şomeri înregis­traţi era în creştere, începând din 2011 acest indicator a fost în scă­dere constantă. Este vorba despre înviorarea activităţii economice şi ocuparea mai intensă a forţei de muncă în economia naţională. Şi prognoza pentru anul viitor nu prevede mari schimbări sau vari­aţii esenţiale în aceste evoluţii, a precizat vorbitorul.

Preşedinta Consiliului Lucrătorilor din Industria Uşoară, Na­dejda Rusnac, a constatat că în industria confecţiilor există o cerere mare de braţe de muncă, dar problema e că muncitorii cu pregătire profesională sunt foarte greu de găsit. În aceste condiţii, întreprinderile sunt nevoite să angajaze cadre fără calificare şi să le pregătească de sine stătător.

Cu toate acestea, sunt frecven­te cazurile de migraţie în rândul acestor muncitori, iar în ansam­blu pe sector se atestă o tendinţă de micşorare a numărului locuri­lor de muncă. Din cauza insufici­enţei forţei de muncă, întreprin­derile sunt nevoite de multe ori să refuze contracte de fabricare a unor partide mari de producţie.

În ultimul timp, se înregistrea­ză şi o altă tendinţă. Unele între­prinderi sunt supuse privatizării, după care spaţiile de producere ale acestora sunt renovate şi date în arendă, iar venitul obţinut din această activitate este mai mare decât din cea de bază. De aseme­nea, odată cu micşorarea numă­rului locurilor de muncă, profitul creşte, iar problemele se reduc. Sunt întreprinderi care nu mai au niciun angajat, iar clădirile de care dispun sunt date în arendă în întregime.

Nadejda Rusnac a mai specifi­cat că salariul mediu lunar în in­dustria uşoară este de circa 3000 de lei.

Vicepreşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor Petru Chiriac a apreciat că scăderea numărului de şomeri înregistraţi se datorează faptului că forţa de muncă pleacă peste hotare. „Lo­curile de muncă vacante dacă şi se măresc nu înseamnă că ele sunt satisfăcătoare pentru cei care vor să rămână şi să muncească aici. Mai mult de jumătate din aceste locuri de muncă presupun un sa­lariu sub valoarea minimului de existenţă pe ţară”, a constatat vi­cepreşedintele CNSM.

Majoritatea acestor oferte sunt pentru munca necalificată şi sala­riul e destul de mic. A crescut, deşi nesemnificativ, necesitatea de medici şi pedagogi la ţară. În ca­zul învăţătorilor, problema a fost provocată de o prevedere legală controversată privind eliberarea obligatorie a pedagogilor pensi­onari. „Această iniţiativă trebuie revăzută, pentru că la ţară avem nevoie de profesori şi pensionarii care încă mai pot preda, trebuie să fie reîncadraţi în muncă. Este nevoie de susţinere reală pentru oameni, nu de acţiuni ce au drept consecinţă excluziunea socială”, a conchis vicepreşedintele CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi