4 martie 2024
Chisinau
Social

Universitățile din țară vor primi peste 10 mln. de euro pentru modernizare

Loading
Social Universitățile din țară vor primi peste 10 mln. de euro pentru modernizare
Universitățile din țară vor primi peste 10 mln. de euro pentru modernizare
wikimedia.org

Cinci universități din Republi­ca Moldova vor primi finanțare de peste 10,4 milioane de euro pentru implementarea a 13 pro­iecte în domenii de formare pro­fesională, cu scopul de a le spori atractivitatea și a convinge mai mulți absolvenți de liceu să ră­mână acasă la studii universitare. Investițiile vor fi făcute în cadrul proiectului „Învățământul Su­perior din Moldova” (runda II), implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.

Instituțiile beneficiare sunt Uni­versitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldo­vei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și Univer­sitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Acestea au fost selectate în baza unui concurs de propuneri de proiecte.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat, la eveni­mentul organizat la Universitatea de Stat din Moldova, că este vor­ba despre cea mai mare investiție făcută vreodată în învățământul universitar autohton. „Bugetul to­tal se apropie de circa 800 de mi­lioane de lei, ceea ce este aproa­pe un buget adițional pentru învățământul superior și reprezintă resurse semnificative care vor aju­ta să modernizăm acest domeniu, pentru a-l face mai atractiv pentru studenți și a-i convinge să rămână în Republica Moldova, să-și facă studiile, iar, ulterior, să lucreze și să contribuie la dezvoltarea țării”, a spus ministrul.

Până la sfârșitul anului 2025, în cele cinci instituții vor fi crea­te și dotate 12 laboratoare de ul­timă generație, alte peste 40 de laboratoare existente urmând să fie înzestrate cu tehnologii avan­sate. Totodată, vor fi amenajate trei centre de cercetare, șase săli polifuncționale și două platforme de calcul de înaltă performanță, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

Procesul didactic va fi moder­nizat prin actualizarea programe­lor de studii superioare pentru licență și master, în corespundere cu cerințele pieței forței de mun­că. Mai exact, vor fi modernizate peste 50 de programe de stu­dii, elaborate peste 30 de cursuri noi, revizuite și actualizate mai bine de 50 de curricula în cadrul a circa 60 de noi parteneriate. De noile condiții vor beneficia 35 de mii de studenți și 2300 de cadre didactice.

De exemplu, Universitatea de Stat din Moldova va implemen­ta șase proiecte în valoare de3,5 milioane de euro, oferite în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, Universi­tatea Tehnică a Moldovei va im­plementa proiecte de 3,5 milioane de euro, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – de 1,179 de milioane de euro, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – de două milioane de euro, iar Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – proiecte în valoare de 189 de mii de euro.

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, în valoare de 35,7 milioane de euro, se desfășoară în perioada 2020-2025. În prima rundă a proiec­tului, desfășurată anul trecut, au fost alocați circa 14,3 milioane de euro pentru implementarea a 20 de proiecte în 13 instituții de învățământ – șapte universități și șase colegii pedagogice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand