4 martie 2024
Chisinau
Social

Studenții de la Universitatea „I. Creangă”, familiarizați cu drepturile de muncă

Loading
Social Studenții de la Universitatea „I. Creangă”, familiarizați cu drepturile de muncă
Studenții de la Universitatea „I. Creangă”, familiarizați cu drepturile de muncă
sindicate.md

În luna noiembrie curent, în baza Acordului de colaborare în­cheiat între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldo­va (CNSM) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în cadrul instituției au fost organizate un șir de seminare de instruire pentru studenții din anii absolvenți de la diferite facultăți, în scopul sporirii cunoștințelor tinerilor, viitori angajați, privind piața muncii din Republica Moldova.

Activitățile respective s-au desfășurat în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de CNSM în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert”. Acestea au fost moderate de către Uliana Culea, formator național sindical, doctor conferențiar universitar, președinta Comitetului sindical studențesc de la Univer­sitatea Pedagogică „Ion Creangă”.

Potrivit informațiilor oferite de Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, tinerii au discutat despre beneficiile oferite de statu­tul obținut de cadrul didactic debutant, absolvent al instituției de învățământ superior, angajat ca tânăr specialist din domeniul Științe ale educației.

De asemenea, a fost analizat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la încadrarea absolvenților programelor de studii profesio­nal tehnice și superioare în câmpul muncii din domeniul Științe ale educației sau dintr-un domeniu echivalent/conex.

Săptămâna aceasta, s-au desfășurat, de asemenea, seminare cu următoarele tematici: Tinerii și munca; Contractul individual de muncă; Securitatea socială; Timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizarea; Securitatea și sănătatea în muncă; Exercitarea drepturilor la locul de muncă.

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” are drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand