5 martie 2024
Chisinau
Social

Măsuri legislative pentru combaterea violenței în școli, discutate la Parlament

Loading
Social Măsuri legislative pentru combaterea violenței în școli, discutate la Parlament
Măsuri legislative pentru combaterea violenței în școli, discutate la Parlament
parlament.md

Mecanismul legal de prevenire și combatere a violenței în instituțiile de învățământ, atât a celei îndreptate către elevi, precum și a celei îndreptate împotriva cadrelor didactice, a fost discutat în ca­drul unor consultări publice organizate la Parlament de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în comun cu Ministerul Educației și Cercetării.

La discuții au participat și cadre didac­tice, reprezentanți ai direcțiilor raionale de învățământ, precum și ai altor instituții și asociații din domeniu. Din partea sindicatelor, la această ședință au participat Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), și Eugeniu Covrig, șeful Departa­mentului juridic al CNSM.

Pe lângă propunerile de modificare a Codu­lui educației, la ședință a fost prezentată și o analiză juridică a fenomenului violenței în școli, fiind relevate bunele practici din diferite țări.

„Obiectivul este, în general, să asigurăm un mediu prietenos pentru toți participanții la procesul educațional – cadre didactice, elevi și părinți. Credem că este important să transmi­tem un mesaj clar în societate, pentru a întări convingerea că orice formă de violență, indife­rent de cine este obiectul violenței, este con­damnabilă”, a menționat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Propuneri la acest capitol au fost elaborate de către FSEȘ încă în anul 2021 și înaintate în Parlament.

„Acestea au menirea de a stabili princi­pii fundamentale suplimentare în domeniul educației, și anume, principul nonviolenței în procesul de educație și principiul protecției și securității personalului didactic. Or, stabilirea unor asemenea principii va constitui elementul de bază la determinarea conținutului și calității cadrului normativ al educației în Republica Moldova. Constatăm că principiul nonviolenței deja se regăsește în Cod, modificările respec­tive fiind operate în 2022”, se menționează în comunicatul FSEȘ.

Proiectul de Lege prevede completarea Co­dului educației cu acordarea dreptului perso­nalului didactic, științifico-didactic la protecția și siguranța fizică, morală și intelectuală, pre­cum și la protecția față de violența fizică și/sau verbală manifestată de elevi, studenți, părinți sau alte persoane. Totodată, potrivit proiectului de Lege, sunt stabilite obligațiile personalului didactic, ale elevilor, studenților și părinților sau ale reprezentanților legali de a comunica imediat cazurile suspecte sau confirmate de violență în cadrul procesului educațional.

Așadar, FSEȘ a propus urgentarea apro­bării proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative, precum art. 7 din Codul educației – introducerea principiului protecției și securității personalului didactic, științifico-didactic și științific; a articolelor 134, 135, 137, 138 din Codul educației.

„Avându-se în vedere importanța socială a chestiunii abordate, considerăm că adoptarea proiectului de Lege pus în discuție va consti­tui o acțiune concretă din partea legiuitorului, în vederea reglementării unui mecanism efici­ent pentru asigurarea protecției personalului didactic față de actele de violență îndreptate spre acesta”, se mai menționează în comunica­tul FSEȘ.

În perioada următoare, Ministerul Educației și Cercetării va elabora proiectul de lege privind combaterea violenței în școli în baza conceptu­lui discutat și a propunerilor parvenite. Ulterior, documentul va fi înregistrat la Parlament și va fi propus deputaților spre adoptare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand