5 martie 2024
Chisinau
Social

Să investim cât mai mult în dezvoltarea viitorilor lideri de sindicat

Loading
Social Să investim cât mai mult în dezvoltarea viitorilor lideri de sindicat
Să investim cât mai mult în dezvoltarea viitorilor lideri de sindicat
Vocea poporului

Aflându-se în vizită de lu­cru în Republica Moldova, Esther Lynch, secretar ge­neral al ETUC, a participat, pe 22 noiembrie, la semina­rul organizat în cadrul pro­iectului educațional Școala Sindicală din Moldova. Esther Lynch a întreprins vizita la un an de la adera­rea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va (CNSM) la Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC). La eveniment a fost prezent și Igor Zubcu, președintele CNSM.

În luarea sa de cuvânt, Igor Zub­cu i-a mulțumit mai întâi doamnei Esther Lynch pentru că a onorat prin vizita sa familia sindicală din Republica Moldova. „În persoana Estherei Lynch am un prieten bun. Dânsa este liderul meu preferat de nivel european, care posedă calități deosebite. Noi adesea ne întrebăm: un lider se naște sau se formează pe parcursul vieții? Esther este un exemplu că un lider se formează. Drept dovadă e fap­tul că ea și-a început activitatea de lider sindical în anii 80 ai secolului trecut. În acest timp, Esther Lynch a demonstrat mai multor generații că este un lider sindicalist opti­mist, bine informat, care cunoaște foarte bine realitatea. Doresc să spun că exemplul dumneaei mă încurajează și pe mine, dar cred că și pe alți lideri, să facem față pro­vocărilor cu care ne confruntăm”, a menționat Igor Zubcu.

La rândul său, Esther Lynch a mulțumit conducerii CNSM pentru primirea călduroasă, dar și pentru munca pe care o depune pentru a face viața membrilor de sindicat mai productivă.

În cadrul întrevederii, Esther Lynch a venit și cu unele sfaturi către liderii sindicali prezenți la se­minar: „Vorbind despre leadership, este cazul să reținem că atunci când cineva îți va pune mâna pe umăr sau va bate la ușă, trebuie să-i deschizi cu zâmbetul pe buze și să nu fii indiferent de proble­mele cu care se confruntă. O altă povață ar fi că atunci când te afli la conducerea unei entități poți să te confrunți cu politicul, care dorește foarte mult să cucereas­că și să divizeze lumea. În aceas­tă situație, liderii sindicali trebu­ie să dea dovadă de fermitate și curaj, pentru a apăra drepturile membrilor de sindicat. Indiferent de stilul pe care îl folosești, nu o să găsești niciodată înțelegere dacă anumite subiecte, în loc să le pui la masa de discuții, le ascunzi sub preș. Pentru mișcarea sindi­cală, noi am identificat un lucru foarte important: pe angajați nu trebuie să-i divizezi, trebuie să faci tot posibilul ca să-i unești. Pentru realizarea acestui deziderat, e ne­voie să muncim cu multă dăruire și respect”.

Esther Lynch a răspuns la între­bările adresate de liderii sindicali privind colaborarea dintre parte­nerii sociali, promovarea tinerilor, protecția drepturilor femeilor, beneficiile și pericolul inteligenței artificiale. Întâlnirea s-a încheiat cu îndemnul: Să lucrăm împreună pentru egalitate, să oferim un vii­tor sigur tinerilor și să investim cât mai mult în dezvoltarea viitorilor lideri de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand