5 martie 2024
Chisinau
Varia

Satul Văleni, laureat al concursului „Cele mai bune sate turistice din lume”

Loading
Varia Satul Văleni, laureat al concursului „Cele mai bune sate turistice din lume”
Satul Văleni, laureat al concursului „Cele mai bune sate turistice din lume”
gov.md

Satul Văleni din raionul Cahul a primit, recent distincția „Best Tourism Villages”, ediția 2023, într-o competiție internațională, la care s-au înscris 260 de localități din 60 de țări. Este pentru prima oară când Repu­blica Moldova este recunoscu­tă, la acest prestigios concurs, drept o locație turistică ce me­rită și trebuie vizitată.

Premiul pentru cele mai bune sate turistice din lume a fost în­mânat satului Văleni în cadrul ce­lei de-a 25-a Adunări Generale a Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), care s-a desfășurat la Samarkand, Uzbekistan. Distincția este oferită pentru exemple re­marcabile de destinații de turism rural cu patrimoniu cultural și re­surse naturale, care păstrează și promovează valori, produse și stil de viață rural și comunitar, și au un angajament clar de sustenabi­litate și de inovare. Selecția se ba­zează pe o evaluare a resurselor și a inițiativelor în nouă domenii ce acoperă cei trei piloni ai dezvoltării sustenabile: economic, social și de mediu.

La ceremonie, Republica Mol­dova a fost reprezentată de Sergiu Prodan, ministrul Culturii, și de Silvia Știrbeț, primarul localității, autoarea planului de dezvol­tare turistică a satului Văleni.

„Acest premiu ne onorează, fi­ind o dovadă a potențialului turis­tic valoros pe care îl are țara noas­tră. Felicit administrația publică locală și pe locuitorii satului Văleni pentru felul în care și-au valorifi­cat bogăția culturală și naturală a zonei. Pentru Ministerul Culturii, promovarea turismului în satele noastre este o prioritate, el aduce un nou suflu în localități și contri­buie la dezvoltarea economică și socială. Recunoașterea satului Vă­leni la acest prestigios concurs vine să susțină autenticitatea, tradițiile și ospitalitatea comunităților lo­cale și impulsionează dezvoltarea turismului rural în țara noastră”, a menționat Sergiu Prodan.

În ultimii ani, în pofida crizelor regionale, cu suportul statului și al partenerilor internaționali (USAID Moldova și Uniunea Europeană), a fost realizat un salt rapid în dez­voltarea produsului turistic local, în diversificarea experiențelor turistice autentice, cu păstrarea tradiții-lor, a meșteșugurilor, patrimoniu-lui material și imaterial. Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, adaugă valoare autenticității sa­tului Văleni, oferind vizitatorilor experiențe unice, unind comunitățile și creând noi oportunități de afaceri sustenabile în turism.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand