5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii

Loading
Cetăţeanul şi legea Integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii
Integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii
noi.md

Ce prevede legislația pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societate și care sunt drepturile acestora, inclusiv pentru integrarea lor în câmpul muncii?

Ilie Dimineți, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

În contextul drepturilor persoanelor cu dizabilități, este demn de menționat faptul că Republica Moldova, prin Legea nr. 166 din 09.07.2010, a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoane-lor cu dizabilități – document fundamental care vizează promovarea și respectarea drepturilor acestora.

Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoane­lor cu dizabilități, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea să asigure ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate, promovate și protejate în aceeași măsură ca și drepturile celorlalți membri ai societății.

În acest sens, un rol aparte aparține Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Legea nr. 60/2012), care are drept obiectiv reglementarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale a acestora.

Pentru integrarea  persoanelor cu dizabilități în societate, legislația dispune inclusiv:

  • reabilitarea persoanelor cu dizabilități;
  • participarea activă a persoanelor cu dizabilități la viața comunității;
  • creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități;
  • creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora;
  • dezvol­tarea serviciilor sociale adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
  • crearea și asigurarea condițiilor adecvate de educație, instruire și pregătire profesională a persoanelor cu dizabilități și altele.

În același scop (integrarea  persoanelor cu dizabilități în societa­te), legislația dispune anumite condiții:

  • la proiectarea și construcția obiectivelor infrastructurii sociale adaptate necesităților persoanelor cu dizabilități;
  • la amenajarea obiectivelor infrastructurii sociale pen­tru a putea  fi folosite de către persoanele cu dizabilități;
  • la asigura­rea accesului persoanelor cu dizabilități la mijloacele de transport în comun;
  • la amenajarea încăperilor de locuit pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilități etc.

Pentru integrare în câmpul muncii, legislația prevede mai multe drepturi și garanții ale persoanelor cu dizabilități. În primul rând, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 60/2012, dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități este garantat. În al doilea rând, persoanele cu dizabilități se bucură de toate drepturile stabilite în Codul muncii și în celelalte acte normative din domeniu. Nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități decât în baza prevederilor legislației în vigoare.

Persoanele cu dizabilități au acces liber la informațiile privind ofertele de pe piața muncii și au șanse egale în ocuparea locurilor de muncă. Legea nu admite concedierea persoanei care urmează cursuri de reabilitare medicală, profesională ori socială în instituțiile corespunzătoare, indiferent de perioada de aflare în aceste instituții.

Pentru a asigura integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, angajatorii, potrivit aceluiași articol din Legea preno­tată, întreprind măsuri specifice și anume: adaptarea rezonabilă la locul de muncă; proiectarea și adaptarea locurilor de muncă astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilități; furniza­rea de instruiri și a sprijinului adecvat pentru aceste persoane etc.

Legislația prevede și alte reglementări pentru integrarea per­soanelor cu dizabilități în societate. Acestea se referă inclusiv la: protecția socială a persoanelor cu dizabilități; obligațiile angajatorilor privind plasarea în câmpul muncii a persoanelor care și-au pier­dut capacitatea de muncă; durata timpului de muncă și normele de producție pentru persoanele cu dizabilități; concediile anuale de odihnă; orientarea, formarea și reabilitarea profesională; sănă­tatea, recuperarea medicală și socială a persoanelor cu dizabilități și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand