4 martie 2024
Chisinau
Dialoguri

Serghei BAZIUC: „Prosperitatea companiei este strâns legată de bunăstarea oamenilor care lucrează la Efes Moldova”

Loading
Dialoguri Serghei BAZIUC: „Prosperitatea companiei este strâns legată de bunăstarea oamenilor care lucrează la Efes Moldova”
Serghei BAZIUC: „Prosperitatea companiei este strâns legată de bunăstarea oamenilor care lucrează la Efes Moldova”
Vocea poporului

Interviu cu Serghei Baziuc, director resurse umane și administrație la compania Efes Vitanta Moldova Brewery

„Vocea Poporului”: Să facem o mică retrospectivă: în anul 2003, pache­tul majoritar de la Vitanta-Intravest a fost achiziționat de compania din Turcia Efes Beverage Group, care, în acel moment, deținea deja active pe piața berii din Federația Rusă și era inclusă în lista celor mai importanți producători de bere din Europa. În anii 2003-2019, s-au făcut investiții serioase aici, la Chișinău, în tehnolo­gii, utilaje. Domnule Baziuc, în con­text, ce a însemnat pentru investitorii turci venirea pe piața din R. Moldova, care e totuși o piață mică?

Serghei Baziuc: În 2003, piața de bere în Republica Moldova era reprezentată doar de câțiva producători, cam cu același tip de bere blondă. Aici Compania Anadolu Efes a și văzut un potențial mare de desfacere și dezvoltare a culturii berii prin aducerea unor experiențe noi, a unor noi gusturi de bere. Și, cel mai important, Anadolu Efes își propunea un scop mult mai mare, și anume reconstruirea industriei de bere (care exis­tase în Moldova, dar risca să dispară) prin investirea și dezvoltarea unei fabrici în Re­publica Moldova.

VP: Unii investitori străini au rezerve față de prezența organizațiilor sindi­cale la întreprinderile pe care le admi­nistrează. Care e situația la compania dvs.?

S.B.: O organizație sindicală primară la compania Efes Moldova exista și activa în fabrică la momentul achiziționării. Cultura noastră organizațională în domeniul sindi­cal a fost clădită de mai multe generații de lucrători. Istoricește vorbind, fabrica noastră a avut întotdeauna viziuni sindicaliste. De exemplu, știați că la sfârșitul sec. XIX fabri­ca noastră deja oferea locuințe angajaților săi?

Strategia investițională a companiei Ana­dolu Efes este bazată pe principiul respec­tării și promovării tradițiilor create de-a lun­gul anilor în cadrul companiei. Iar în Turcia organizațiile sindicale sunt foarte solide și au un rol esențial în dezvoltarea relațiilor între angajați și administrație. Iată de ce prezența unei organizații sindicale, semna­rea unui contract colectiv de muncă nu au fost privite drept un impediment, ci mai de­grabă au fost văzute de către investitor ca un semn de maturitate al companiei.

VP: Se știe că forța de muncă în R. Moldova e mai ieftină decât în restul Europei. Însă, în ultimul timp, sindi­catele luptă pentru majorarea sala­riilor angajaților, în conformitate cu recomandările UE, unde tinde să adere și Republica Moldova. Cum încearcă administrația Efes Vitanta Moldova Brewery să rezolve această problemă esențială, salarizarea?

S.B.: Prima prioritate strategică a com­paniei Efes Moldova o constituie oamenii. De aceea, întotdeauna bunăstarea și pros­peritatea companiei este strâns legată de bunăstarea oamenilor care lucrează la Efes Moldova. Întotdeauna menținerea venituri­lor lucrătorilor a fost pe primul plan. Politica noastră salarială presupune ajustarea și mă­rirea salariului. Ajustarea este o operațiune de la sine înțeleasă și toți angajații noștri știu, cu siguranță, că la finalul anului salariile lor vor fi ajustate exact egal la valoarea inflației anuale. Cea de a doua operațiune presupu­ne un proces de analiză a performanțelor fiecărui angajat și creșterea, în funcție de această performanță, cu alte câteva procen­te. Chiar și în anul 2022, când compania a întâmpinat un șir de greutăți pe plan econo­mic: reținerea livrărilor din cauza războiului din Ucraina, creșterea prețurilor la resursele  energetice și la materia primă, am pus pe primul plan creșterea salariilor angajaților și am făcut acest lucru de două ori anul trecut. Inițial, văzând creșterea prețurilor, am cres­cut salariile cu 10%, iar la final de an, cu încă 20%, pentru a compensa veniturile exact cu rata inflației anuale.

VP: Pe lângă salarizare, un aspect important în activitatea oricărei în­treprinderi îl constituie condițiile de muncă pentru angajați. Cum se pre­zintă Efes Vitanta Moldova la acest capitol?

S.B.: Efes Moldova investește continuu în crearea locurilor de lucru cele mai sigu­re și, nu în ultimul rând, a unei munci care asigură o balanță între viața personală și profesională, cu posibilități de recreere și confort psihologic. Astfel, am lansat proiec­tul „All Well” dedicat angajaților. În cadrul acestui proiect, doar în anul acesta a fost amenajat un loc verde de recreere în fața companiei, a fost creat un miniparc, unde toți lucrătorii au posibilitatea să se plimbe în pauza de masă. De asemenea, a fost re­parată și reamenajată sala de sport, au fost procurate adițional echipamente de body fitness. În afară de aceasta, în sala de sport sunt amenajate mese de tenis, avem și un teren de badminton și de baschet. Adău­gător, oferim lecții săptămânale de fitness cu un antrenor professionist. Iar pentru cei care nu merg la sală, implementăm un pro­iect numit  Chair Yoga, adică Yoga pe scaun. Este vorba de un set de exerciții transmis o dată pe săptămână online, care ajută la restabilirea flexibilității, reduce stresul si îmbunătățește sistemul cardiovascular și care poate fi accesat de oricine dorește să se „dezmorțească” în orice zi de miercuri, la ora 15.

VP: În contextul Zilei Mondiale a Mun­cii Decente, sărbătorită în fiecare an la 7 octombrie, compania dvs. planifică anumite acțiuni, evenimente?

S.B.: Cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente, compania Efes Moldova, împreu­nă cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, organizează o ședință con­sacrată acestei date. Preconizăm să abor­dăm la această ședință un șir  de subiecte privind menținerea unui dialog constructiv între organizațiile sindicale și patronatul din Republica Moldova. Vom discuta despre bunele practici implementate în companii­le locale, precum și în cele de peste hotare. Planificăm să realizăm un plan de acțiuni care ne-ar ajuta să menținem relații  con­structive cu organizațiile sindicale din țară.

VP: Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova are o voce dis­tinctă în societatea moldovenească, de poziția ei țin cont și guvernarea, și patronatul. Cum vedeți dvs. conlucra­rea dintre Efes Moldova și CNSM, dacă există anumite planuri în acest sens?

S.B.: În general, conlucrarea între compa­nia Efes Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova poate fi bene­fică pentru ambele părți. Prin intermediul negocierilor colective, sindicatele repre­zintă interesele angajaților și pot să obțină condiții de muncă și mai bune, și mai multe beneficii. În același timp, companiile pot be­neficia de stabilitate și cooperare în relațiile cu angajații. Colaborarea implică negocieri, dialog deschis și conlucrare pentru a găsi soluții care să satisfacă ambele părți.

VP: Domnule Baziuc, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez suc­ces în activitatea dvs. profesiona­lă și în relațiile cu sindicatele, care au un impact benefic asupra tuturor angajaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand