9 decembrie 2023
Chisinau
Social

Schimb de experiență între sindicatele din Suedia și cele din Moldova

Loading
Social Schimb de experiență între sindicatele din Suedia și cele din Moldova
Schimb de experiență între sindicatele din Suedia și cele din Moldova
Vocea poporului

Consolidarea capacităților sindicale din Republica Moldova a fost tema unui seminar care a avut loc recent, unde s-a vorbit despre experiența sindicatelor din Sue­dia în domeniul organizării muncii și apărării drepturilor colective și sociale. Au participat mai mulți lideri de sindicat din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), întrunirea fiind organizată de către Fundația pen­tru Democrație și Progres (FDP).

„Am vorbit despre sindicate. Mai bine zis, despre experiența sindicatelor din Suedia în domeniul organizării muncii și apărării drepturilor colective și sociale.  Este prima experiență a Fundației pentru Democrație și Progres și a prietenilor noștri de la Olof Palme Center de a așeza la o masă nu activiștii de partid sau ai societății civile, ci a sindicaliștilor, care reprezintă di­ferite ramuri ale economiei naționale, deși cooperăm cu ei încă demult. Experiența și eficiența sindicaliștilor suedezi este cunos­cută nu numai în Europa. În acești ani, am avut o activitate exemplară. Nu există ra­ion în Republica Moldova unde partenerii noștri să nu fi fost prezenți. În vreo șase raioane am avut proiecte de lungă dura­tă și nu există raion din care să nu fi fost delegați reprezentanți de-ai noștri în Sue­dia ca să ia cunoștință de activitatea scandi­navilor. Sindicatele din Republica Moldova au experiență de implicare în viața socială, economică a țării, dar eu cred că experiența suedeză este în afara concursului pe toate domeniile, cu influență serioasă în viața so­cială și economică a Suediei. Sunt convins ca comunicarea de astăzi este un început de cale. Pentru toți participanții la procesul de organizare a muncii”, a spus, în debutul seminarului, Dumitru Diacov, președintele fundației.

 

Istoria mișcării sindicale din Suedia

Participanții la seminar au fost familiarizați cu istoria mișcării sindicale din Suedia, despre modalitățile de recrutareși motivare a acestora. De asemenea,

Nicolas Landstedt, liderul sindical în dome­niul construcțiilor din Örebro, Suedia, dar și Irma Goertz, membră a conducerii Olaf Palmer Center, le-au vorbit participanților la seminar despre prevederile unui con­tract social și negocierile colective, despre dialogul social la nivel teritorial și conlu­crarea cu autoritățile publice locale, despre soluționarea conflictelor colective de mun­că și susținerea entităților economice.

La rândul său, președintele CNSM, Igor Zubcu, a salutat acest parteneriat și schim­bul de bune practici, menționând că ori­ce experiență din exterior este binevenită pentru colegii sindicaliști din țară, mai ales dacă este de succes.

 

Este foarte important ca atunci când se lansează un parteneriat, să nu spunem niciodată nu

 

„Pentru noi, este foarte important ca atunci când se lansează un parteneri­at, să nu spunem niciodată nu. Mai ales când este vorba de un parteneriat pentru consolidarea capacităților sindicale. Pen­tru noi, este important să preluăm din bunele practici ale colegilor din Suedia. Din octombrie 2022, suntem membri ai Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC). Dialogul social, dialogul bipartit nu este o practică nouă pentru sindicate, dar dorim să ne aprofundăm cunoștințele și să preluăm acele bune practici din Suedia în domeniul dialogului social bipartit. Cred că arma de bază a sindicatelor este dialogul social, parteneriatul social, purtarea nego­cierilor colective în domeniul remunerării muncii. Dacă vorbim de consolidarea sin­dicală, este foarte important de menționat recrutarea și motivarea apartenenței la sindicate. Și întrucât unde e dialog social poate fi și conflict, este important să știm cum să-l gestionăm. Ne-ar interesa foarte mult și experiența Suediei în acest sens”, a menționat Igor Zubcu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand