9 decembrie 2023
Chisinau
Social

Silvicultorii și-au demonstrat abilitățile în domeniu

Loading
Social Silvicultorii și-au demonstrat abilitățile în domeniu
Silvicultorii și-au demonstrat abilitățile în domeniu
facebook.com

Se știe, de când e lumea, că cei mai buni în branșă sunt cei mai bine plătiți, căutați, respectați… Domeniul silviculturii nu e o excepție în acest sens. În context, pentru a spori nivelul de pregătire profesională a personalului silvic de conducere de nivel managerial inferior, cu influențe benefi­ce asupra nivelului de gospodărire a pă­durilor, a activității şi culturii producției, pentru a crește prestigiul profesiilor din ramura silvică, Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, împreună cu Agenția „Moldsilva”, a organizat concur­sul „Cel mai bun maistru silvic”.

Concursul a avut în vizor următoarele direcții principale:

  • cunoașterea, însușirea și dobândirea ap­titudinilor aplicative în privința regimului sil­vic, incluzând normele tehnice de specialitate, instrucțiunile pentru managementul fondului forestier și fondului cinegetic, a hotărârilor și dispozițiilor organelor și autorităților silvice ie­rarhic superioare;
  • generalizarea și promovarea experienței și a practicilor moderne de valoare, precum și a metodelor progresiste de lucru în silvicultură;
  • stimularea autoinstruirii personalului silvic în vederea aprofundării cunoștințelor aplica­tive și implementării în procesele tehnologice de producție a cunoștințelor de specialitate dobândite, sporirea nivelului de pregătire pro­fesională, cunoașterea și respectarea normelor sanitare și de protecție a muncii;
  • sporirea nivelului de respectare a regulilor de ordine internă, purtarea cu cinste a unifor­mei de serviciu, păstrarea într-o stare exem­plară a instrumentelor, a aparatelor și utilajelor aflate la dispoziție;
  • cultivarea dragostei, a pasiunii și respec­tului pentru meseria de silvicultor, atragerea tineretului la această specialitate, sporirea disciplinei de muncă la realizarea sarcinilor de serviciu.

Concursul a fost organizat în două etape. Prima etapă – nivel de unitate (întreprindere, rezervație), unde participă toți maiștrii silvici din unitate, care a fost desfășurată pe parcur­sul lunii august. Etapa a doua – nivel de ramură (final) sau național, unde participă învingătorii primei etape, dar nu mai mult decât un repre­zentant de la fiecare unitate silvică, care a avut loc la 7 septembrie.

Gazda etapei finale a fost Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni – Silva, iar con­cursul a fost gestionat de către Comisia de or­ganizare și Juriul desemnat din cadrul Agenției „Moldsilva” și Institutului de Cercetări și Ame­najări Silvice.

Concursul a fost alcătuit din două compar­timente, și anume: partea teoretică (testul și procesul–verbal de contravenție silvică); partea practică (aplicații în domeniul silviculturii, îm­păduririlor și pepinieritului silvic, dendrome­trie, dendrologie, cinegetică, studiul lemnului, paza și protecția pădurilor etc.).

La concurs au participat 26 de maiștri silvici, inclusiv trei persoane din România (tehnicieni silvici din Direcțiile silvice județene ale Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva).

Concurenții au dat dovadă de cunoștințe te­oretico-aplicative remarcabile, locurile de frun­te fiind ocupate de cei mai buni profesioniști.

Aceștia sunt:

  • Mihail Merlan, Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Nispo­reni – Silva” (locul I);
  • Mihail Catană, ÎS „Între­prinderea pentru Silvicultură Tighina” (locul II);
  • Gheorghe Vartic, ÎS „Întreprinderea pentru Sil­vicultură Călărași” (locul III);
  • Cristian Hrehor­ciuc, Direcția Silvică Județeană Suceava a Regi­ei Naționale a Pădurilor Romsilva (locul III).

De asemenea, la nominalizarea „Cel mai experimentat maistru silvic”, Viorel Bragoi, ÎS „Rezervația Naturală Codrii”, a fost de ne­învins.

Câștigătorii au primit felicitări, diplome de merit și cadouri din partea organizatorilor.

Concursul respectiv este la a VI-a ediție și s-a remarcat printr-o organizare la un înalt nivel.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand