9 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Programe de facilitare multiculturale între refugiați și comunitățile-gazdă

Loading
Varia Programe de facilitare multiculturale între refugiați și comunitățile-gazdă
Programe de facilitare multiculturale între refugiați și comunitățile-gazdă
unhcr.org

UNHCR (Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Reprezentanța în Repu­blica Moldova) și Ministerul Culturii din Republi­ca Moldova au semnat recent un memorandum de înțelegere și colaborare în vederea promovării unei societăți mai incluzive.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a specificat că, prin furnizarea de platforme de exprimare și interacțiune culturală, se urmărește încurajarea coeziunii sociale și a respectului reciproc.

„Memorandumul denotă angajamentul nostru co­mun de a colabora pentru promovarea unei societăți mai incluzive și mai diverse din punct de vedere cultu­ral, în care refugiaților și solicitanților de azil li se oferă oportunități de participare culturală, integrare și inclu­ziune socială,” a spus Francesca Bonelli, reprezentanta UNHCR Moldova. Părțile vor pune în aplicare inițiative și programe comune menite să faciliteze schimbul multicultural între refugiați, comunitățile-gazdă și instituțiile culturale. Aceasta va implica organizarea de evenimente culturale, expoziții, ateliere și activități educaționale care promovează dialogul și înțelegerea interculturală.

De asemenea, UNHCR și Ministerul Culturii vor iden­tifica și o personalitate ca Ambasador al Bunăvoinței, care va uni eforturile organizației în abordarea provo­cărilor cu care se confruntă refugiații, solicitanții de azil și alți beneficiari.  Lucrând împreună și desemnând un Ambasador al Bunăvoinței, părțile urmăresc să cre­eze o societate mai miloasă și mai incluzivă, în care refugiații să se bucure de sprijin, iar contribuția lor să fie recunoscută.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand