27 februarie 2024
Chisinau
Vocea femeii

Sindicaliștii din comunicații, activi și pe timp de pandemie, conștienți de rolul lor

Loading
Vocea femeii Sindicaliștii din comunicații, activi și pe timp de pandemie, conștienți de rolul lor
Sindicaliștii din comunicații, activi și pe timp de pandemie, conștienți de rolul lor
fscm.md

Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) a organizat recent, la Institutul Muncii, o masă rotun­dă cu genericul „Activitatea sin­dicală în perioada de pandemie – provocări și soluții”.

Evenimentul a fost deschis de pre-ședintele FSCM, Ion Pîrgaru, care a adus la cunoștința participanților programul de lucru și obiectivele propuse.

La întrunire au participat lideri sindi­cali din domeniul comunicațiilor poștale. Ei au discutat problemele cu care se con­fruntă în perioada de pandemie de Co­vid-19, iar ulterior au venit cu soluții.

În cadrul evenimentului, liderii sindi­cali au însușit programul Zoom, care ur­mează să fie folosit drept platformă de comunicare în activitatea sindicală din cadru FSCM. Ei au identificat posibilitățile de utilizare a acestui program, dar și im­pedimentele cu care se pot confrunta.

Tot în cadrul mesei rotunde, președinții comitetelor sindicale au făcut un schimb de opinii cu avocatul Federației, Anatolie Lupașcu. Subiectul discuției l-au consti­tuit drepturile și garanțiile sindicale în conformitate cu Codul muncii și cu Legea sindicatelor. Ei au examinat împreună ca­zuri concrete de încălcare a legislației muncii.

La același eveniment, liderii sindi­cali din cadrul FSCM au discutat despre acțiunile întreprinse în legătură cu Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, consemnată pe 25 noiembrie.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost insti­tuită de Adunarea Generală a ONU în anul 2000.

În rezoluția sa, Adunarea Genera­lă a ONU a invitat guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organismele interna-ționale și ONG-urile să organizeze diferi­te manifestări în această zi, pentru a atra­ge atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

Cu această ocazie, Federația Sindica­telor din Comunicații își exprimă sprijinul femeilor afectate de acest fenomen, de­clarând „Stop violenței împotriva femei­lor”.

Cu regret, violența se reflectă și asupra femeilor angajate. Iar cea mai frecven­tă formă de violență asupra salariatelor este hărțuirea sexuală la locul de mun­că. Acest subiect este prioritar pe agenda sindicatelor din întreaga lume, pentru că fenomenul respectiv afectează dreptu­rile angajatelor, securitatea, sănătatea și demnitatea acestora.

În legătură cu aceasta, FSCM a inițiat o campanie de informare și sensibilizare a salariaților, membri ai Federației. Iar în cadrul respectivei mese rotunde, a or­ganizat un flashmob cu genericul „Stop violenței împotriva femeilor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand