3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspectorul muncii. Sănătatea ocupaţională trebuie să devină prioritate

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspectorul muncii. Sănătatea ocupaţională trebuie să devină prioritate

Una dintre cele mai mari bogății ale unui popor o constituie oamenii. Sănă­tatea celor care muncesc este o sarcină importantă a contemporaneității, dar și un indicator de prosperi­tate a întreprinderii pentru care lucrează. Astfel, sănă­tatea ocupațională trebuie să fie prioritară pentru fie­care angajator, dar și pen­tru salariați.

rigcert.ro

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

În primele şase luni din acest an, Inspectoratul Mun­cii al CNSM, inclusiv prin in­termediul subdiviziunilor sale Centru, Nord și Sud, a efectuat 283 de vizite de lucru. În urma lor au fost consemnate 5195 de abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii – 4113 în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă și 953 de încălcări în cel al domeniului relaţiilor de muncă. Alte 129 de în­călcări țin de nerespectarea prevederilor contractelor co­lective de muncă, convențiilor colective, precum și a dreptu­rilor sindicale.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand