4 martie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

„Nu-mi fura copilăria” și-a desemnat învingătorii

Loading
Vocea copiilor „Nu-mi fura copilăria” și-a desemnat învingătorii

Holul Casei Sindicatelor a fost pa­voazat în ultima perioadă cu sute de desene. Vizitatorii se opreau din mersul lor grăbit și admirau cu mare plăcere lucrările. Autorii, copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani, originari din diferite raioane ale Republicii Moldova, au trans­pus pe hârtie viziunile lor la tema „Nu-mi fura copilăria”. Anume așa s-a numit concursul, aflat la a IV-a ediție, în cadrul proiectului „Să schimbăm atitudinea față de mun­ca copiilor”, organizat de publicația „Vocea poporului”, sub patronajul Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova.

concurs-copii

La ceremonia festivă desfășurată vine-rea trecută la Casa Sindicatelor, Oleg Budza, preşedintele CNSM, care a înmâ­nat premiile, a fost surprins plăcut de am­ploarea pe care o ia acest concurs. Anul acesta și-au expus lucrările 150 copii. Oleg Budza a vorbit pe înțelesul copiilor despre importanța și rolul sindicatelor.

„Sindicatele sunt ca o familie care-i pro­tejează pe toți membrii săi de diverse pe­ricole ce pot apărea în rândul salariaților. Cineva nu a primit salariul la timp, altul a fost traumatizat la locul de muncă, a treia persoană este discriminată. Apoi, sindica­tul are grijă ca părinții voștri să se simtă confortabil și protejați la locul de muncă și să revină fericiți acasă la copiii lor”, a menționat președintele CNSM. Referindu-se la genericul proiectului „Să schimbăm atitudinea față de munca copiilor”, Oleg Budza a menționat că toți copiii au drep­tul la o copilărie dulce, alături de părinți lor. Avem practici când copilul este silit să muncească foarte mult în gospodărie. Există convenții internaționale care interzic munca copiilor. Noi însă suntem obligați să dezvoltăm cultura, muzica, dansurile”, a adăugat liderul sindical.

concurs-copii-2

Angela Chicu, redactor-şef al ziarului „Vocea poporului”, dar și amfitrioana eve­nimentului, de asemenea, a vorbit despre o copilărie fericită în care sunt respectate drepturile copiilor.

„Pe an ce trece, crește numărul copiilor care participă la concursul respectiv. Acest concurs este unul de talie internațională. Din păcate, atât în ţară, cât şi peste hota­re, există copii care sunt exploataţi, puși la munci grele în construcţii, în agricultură, sunt victime ale traficului de fiinţe umane. „Vocea poporului” a pus însă accent pe aceste probleme puțin reflectate și media­tizate, ținând cont de cât de gravă a ajuns situația. Scopul concursului este de a sen­sibiliza opinia publică, pentru a contribui la schimbarea atitudinii tuturor actorilor comunităţii în ceea ce priveşte semnifica­ţia copilăriei şi rolul pe care îl au activită­ţile educative, cognitive în viaţa copilului”, a spus Angela Chicu.

„Este o tematică foarte interesantă pen­tru copii. Se întâmplă deseori ca copiii să fie forțați să lucreze peste puterile lor. Vara, în loc să se odihnească după un an greu de studii, unii, ai căror părinți sunt plecați peste hotare, sunt nevoiți să aibă grijă de frații mai mici, ceea ce nu e deloc ușor. Tema concursului demonstrează foarte bine realitatea zilelor de astăzi. Copiii au redat pe hârtie trăirile lor, lucrările fiind foarte reușite”, a menționat, la rândul său, Vera Tcaci, profesoară de educație plastică la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din orașul Hâncești.

Înainte de a trece la momentul cel mai important, decernarea premiilor, a luat cuvântul artistul plastic Dumitru Balica, membru al juriului.

„Emoțiile pe care le-ați transmis în lu­crările voastre și-au găsit formă plastică. Arta plastică este o modalitate de a te ex­prima, de a te afirma într-un mod diferit față de ceilalți”, le-a spus participanților pictorul, după care s-a trecut la decerna­rea premiilor. E important de menționat că toți copiii au primit diplome de participant, iar premianții – diverse cadouri.

 

Categoria 7-11 ani

locul I – Bandalac Bianca, L.T. „Mihai Eminescu” din Hâncești,

locul II – Pălăduță Elena, Savca Anastasia, Ș.A.P. din Șoldănești,

locul III – Curicheri Diana, Liceul „M. Berezov­schi” din Chișinău,

locul III – Vâlcu Dumitrița, L.T. „Mihai Sadovea­nu” din Hâncești.

 

Categoria 12-17 ani

locul I – Petrov Daniela, Ș.A. „M. Dolgan”, Sân­gerei,

locul I- Moraru Patricia, L.T. „M. Sadoveanu”, Hâncești,

locul II – Gheorghiță Sofia, Ș.A. „M. Dolgan”, Sângerei,

locul II – Roșca Adriana, Orhei,

lo­cul III – Ceburciu Iana, Ș.A.P. din Șoldănești,

locul III – Dodon Vera, Ș.A. din Călărași.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand