7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Un proiect nou, care va dezvolta competențele pe piața muncii pentru Republica Moldova

Loading
Social Un proiect nou, care va dezvolta competențele pe piața muncii pentru Republica Moldova

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii va fi po­sibilă prin implementarea unui nou proiect al Băncii Mondiale (BM), „Competențe pentru locuri de muncă”. Acesta a fost prezentat re­cent de către echipa de experți ai Băncii Mondiale la o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii.

tirg-de-cariere

Margo Hoftijzer, economist superior la BM, lider al echipei proiectului, a menționat că proiectul va îmbunătăți corelarea din­tre ofertă și cererea de competențe. Prin proiectul „Reforma educației în Moldova şi finanțarea suplimentară a acestuia”, aces­ta va dezvolta competențele în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinde-rilor mici şi mijlocii care sunt incluse în cel de-al Doilea Proiect de ameliorare a competitivității și, de asemenea, va sprijini consolidarea capacității de colectare şi uti­lizare a datelor cu privire la piața muncii în cadrul activității de consolidare a capaci­tăţilor de colectare a datelor privind com­petenţele.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand