11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Drepturile copiilor din Moldova, în atenția sesiunii Comitetului ONU

Loading
Social Drepturile copiilor din Moldova, în atenția sesiunii Comitetului ONU

Respectarea și promova­rea drepturilor copilului în Republica Moldova  a  fost examinată  la sesiunea Co­mitetului ONU pentru drep­turile copilului, care a avut loc zilele trecute la Geneva, unde a fost audiat raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenției ONU în acest sens.

un.org

În cadrul sesiunii, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei So­ciale, Stela Grigoraș, a prezentat progresele țării noastre în dome­niul protecției copilului, în pe­rioada 2009-2014. Ministrul s-a referit la modernizarea sistemului de îngrijire a copiilor în situaţii de dificultate şi eficientizarea siste­mului de prevenire a separării de mediul familial. De asemenea, ea a vorbit despre  prevenirea şi re­ducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la cinci ani la domiciliu şi sporirea ratei de cuprindere a copiilor de vârsta 3-7 ani în programele și instituțiile de educaţie timpurie. Totodată, a abordat şi prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului, asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi edu­caţia copiilor în mediul familial și promovarea practicilor non­violente în creşterea şi educarea copiilor.

În acelaşi timp, ministrul a sub-liniat și prioritățile Guvernului în acest domeniu pentru următo­rii ani, printre care: consolida­rea serviciului de sprijin familial, extinderea protecției copiilor în situație de risc, dezvoltarea pro­gramelor de intervenție timpurie și creșterea numărului de servicii alternative îngrijirii, implementarea Programului național de in­cluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, crearea serviciilor educaționale pentru categoriile vulnerabile de copii etc.

Membrii Comitetului ONU au apreciat eforturile și realizările Republicii Moldova în domeniul protecției copilului, menționând că țara noastră a înregistrat un progres considerabil în ultimii 10 ani în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor și că este un exemplu pentru țările din regiune.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand