3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Fără dreptul de a concedia salariatul pe motiv de vârstă. Asigurarea cu echipament individual de protecţie

Loading
Cetăţeanul şi legea Fără dreptul de a concedia salariatul pe motiv de vârstă. Asigurarea cu echipament individual de protecţie

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

data.si

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Fără dreptul de a concedia salariatul pe motiv de vârstă

 

Am atins vârsta de pensionare, dar continuu să lucrez. Șeful firmei în care activez mi-a  spus că, pe motivul vârstei de pensionare, în temeiul Codului  muncii, pot fi concedi­at oricând. Doresc să aflu dacă angajatorul are asemenea drepturi?

Petru Parfenie, Chișinău

 

În cazul dumneavoastră, angajatorul nu are dreptate. Salariatul poate fi concediat numai în temeiul indicat de lege. Actualmente, Codul muncii nu prevede sau nu acordă angajatorului dreptul de a concedia salariatul pe motivul atingerii vârstei de pensionare.

 

Asigurarea cu echipament individual de protecţie

 

Lucrăm la o întreprindere de construcții fără a fi asiguraţi de angajator cu echipament de protecție pentru securitate și sănătate în muncă. Dorim să aflăm dacă în asemenea caz am putea refuza efectuarea lucrărilor.

Un grup de salariaţi

 

Da, dumneavoastră sunteți în drept să refuzați efectuarea de lu­crări în cazul apariției unui pericol pentru viață ori sănătate. Acest drept îl puteți aplica doar pentru perioada sau până la înlătura­rea, de către angajator, a pericolului respectiv (art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă).

În această ordine de idei, angajatorul, potrivit art. 10 din legea indicată, este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrători­lor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată. Mai mult, fiecare lucrător este în drept să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de lucru și măsurile de protecție împotriva influenței factorilor de risc profesional și să fie asigurat, din mijloa­cele angajatorului, cu echipament individual de protecție.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand