9 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Fără dreptul de a face grevă. Soluţionarea conflictelor de muncă. Temeiuri pentru încetarea contractului individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Fără dreptul de a face grevă. Soluţionarea conflictelor de muncă. Temeiuri pentru încetarea contractului individual de muncă

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Fără dreptul de a face grevă. Soluţionarea conflictelor de muncă

 

Cum este soluționat conflictul colectiv de muncă în cazul în care greva este interzisă?

Oleg Vrabie, Chișinău

 

În acest caz, conflictele colective de muncă sunt soluționate de către organele de jurisdicție a muncii. Acestea  sunt comisiile de conciliere (organe extrajudiciare) și instanțele de judecată.

 

Temeiuri pentru încetarea contractului individual de muncă

 

Poate oare art. 74 alin. (1) din Codul muncii servi drept temei de încetare a contractul individual de muncă în ca­zul în care salariatul urmează să fie angajat prin transfer la muncă permanentă la o altă unitate?

Vladimir Stratulat, Bălți

 

Art. 74 din Codul muncii nu poate servi drept temei de desfa­cere a contractului individual de muncă. Obiectul reglementărilor legale ale alin. (1) al acestui articol din Codul muncii vizează două aspecte juridice. În primul rând, această normă legală dispune că transferarea salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi poate avea loc doar cu modificarea contractului individual de muncă printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia (conform art. 68 din Codul muncii). În al doilea – angajarea prin transfer la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea se permite numai cu acordul scris al părţilor.

Aceste particularități  juridice sunt corelate cu prevederile art. 86 alin. (1) lit. u), care constituie  drept motiv de concediere la transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui trans­ferat şi al ambilor angajatori. Or, în cazul dumneavoastră, ca temei pentru concedierea salariatului servește art. 86 alin.(1), lit. u), dar nu art. 74 alin (1) din Codul muncii.

Anumite dificultăţi la aplicarea corectă a art. 74 din Codul mun­cii sunt generate de prevederile alin. (3) al acestuia, care spune că în caz de transfer în condiţiile alin. (1) al art. 74 (transferul în cadrul aceleiaşi unităţi, precum şi angajarea prin transfer la o altă unitate) şi alin. (2) al aceluiaşi articol (transferarea salariatului la aceeaşi unitate la o altă muncă, care nu este contraindicată), părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă, conform art. 68 din Codul muncii.

Concretizarea reglementărilor din acest alineat constă în fap­tul că nu în toate cazurile la care se face referire urmează să fie operate modificările respective în contractul individual de muncă conform art. 68 din Codul muncii. Şi anume, în cazul angajării prin transfer la o muncă permanentă la o altă unitate, contractul indi­vidual de muncă nu se modifică, dar se desface în temeiul art. 86 alin. (1) lit. u). Sau transferul salariatului la o muncă permanentă la altă unitate se realizează prin două operaţii. Şi anume – prin concedierea salariatului de la prima unitate în baza art. 86 alin. (1) lit. u) din Codul muncii şi prin încheierea unui nou contract indivi­dual de muncă între salariat şi a doua unitate şi emiterea de către aceasta a ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii) de angajare.

În caz de transfer la aceeaşi unitate, contractul individual de muncă nu încetează, dar se modifică conform art. 68 din Codul muncii.

Drept temei de încetare a contractului individual de muncă pot servi numai cazurile indicate în art. 82, 85, 86, 305 şi 310 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand