3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Partajul averii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Partajul averii

Când m-am căsătorit, eu am primit drept donaţie de la bunica o casă de locuit cu terenul aferent. Ulte­rior, împreună cu soţul am reconstruit casa, suprafaţa acesteia fiind considerabil mai mare. Acum, suntem divorţaţi, din motiv că soţul abuza de alcool şi mă agresa fizic des. La momentul desfacerii căsătoriei, construcţia casei nu era finalizată şi am continuat lu­crările cu mijloace proprii. Procesul-verbal de recepţie finală a casei reconstruite a fost întocmit deja după divorţ, fiind înregistrat dreptul de proprietate asupra casei în registru bunurilor imobile doar pe numele meu. Am rămas să locuiesc în casă cu copilul.
Am primit o cerere de chemare în judecată, prin care fostul soţ cere să fie recunoscut coproprietar al casei şi terenului aferent şi să fie împărţite în jumătate.
Poate oare pretinde fostul soţ la jumătate din casă şi teren în cazul dat, mai ales că la ora actuală s-a format o datorie enormă a acestuia la pensia de între­ţinere a copilului nostru?
Olga Boieştean, or. Străşeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Fostul soţ poate pretinde la partea din bunurile care au fost acumulate în timpul căsătoriei.

În conformitate cu prevede­rile legii, bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului propri­etăţii în devălmăşie. Sunt pro­prietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobândi­te din ziua încheierii căsătoriei până în ziua încetării acesteia.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand