3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Anularea unor garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor. Drepturile salariaţilor de la instituţiile publice reorganizate

Loading
Cetăţeanul şi legea Anularea unor garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor. Drepturile salariaţilor de la instituţiile publice reorganizate
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Anularea unor garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor

 

Am auzit că multe garanții și compensații de care bene­ficiază în prezent lucrătorii urmează să fie anulate. Ce în­seamnă acest lucru?

Vasile Bărgan, Călărași

 

Prin garanții se înțeleg mijloacele, metodele, condițiile prin care se asigură realizarea drepturilor acordate salariaților în dome­niul muncii. În acelaşi timp, prin compensații se înțeleg dreptu­rile bănești stabilite în scopul compensării cheltuielilor  suportate de salariați în legătură cu executarea de către ei a obligațiilor de muncă.

Pe lângă garanțiile și compensațiile generale prevăzute de Codul muncii, de exemplu, garanții la angajare, la transfer, în do­meniul salarizării și altele, salariaților le sunt acordate drepturi și compensații în caz de deplasare în interes de serviciu, îmbinare a muncii cu studiile, încetare a contractului individual de muncă, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația muncii și alte acte normative.

Anumite drepturi și garanții ale salariaților (abrogarea inter­dicţiei de stabilire a perioadei de probă pentru tinerii specialiști, acordarea dreptului angajatorului de a nu motiva decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă, abrogarea interzi­cerii concedierii salariaților-membri de sindicat fără acordul sin­dicatului, reducerea unor garanții și compensații pentru salariații care îmbină munca cu studiile etc.) sunt propuse pentru abrogare de către Guvernul Republicii Moldova, prin proiectul de lege pen­tru amendarea Codului muncii aprobat prin Hotărârea nr.469 din 27 iunie 2017), deși sindicatele au avizat negativ acest proiect de act legislativ. Suntem de părerea că multe din propunerile prezen­tate Parlamentului pentru modificarea Codului muncii nu vor fi acceptate de organul legislativ.

 

Drepturile salariaţilor de la instituţiile publice reorganizate

 

Am auzit despre reorganizarea prin absorbție a unor instituții publice. Aș vrea să aflu ce înseamnă această noțiune și ce consecințe ar putea avea pentru salariați o asemenea reorganizare?

Vasile Mălai, Chișinău

 

Reorganizarea unității sau mai bine spus a persoanelor juridice este un procedeu juridic de transmitere a drepturilor și obligațiilor lor prin succesiune de la o persoană juridică la alta, după care succesorul este în drept să continue raporturile juridice în locul predecesorului său.

Una din formele de reorganizare a persoanei juridice este reor­ganizarea prin fuziune, care, la rândul său, se realizează prin con­topire sau prin absorbție.

În cazul absorbției unei persoane juridice de către alta, drep­turile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec la persoana juridică absorbantă cu actul de transmitere. Cu alte cuvinte,  în cazul absorbției unei instituții, nu se constituie alta nouă. Această situație nu este valabilă în cazul contopirii persoanelor juridice, deoarece drepturile și obligațiile fiecăreia dintre ele trec la o nouă persoană juridică.

Cât  privește raporturile de muncă ale salariaților cu angajatorii lor, în caz de reorganizare a  instituției respective, potrivit art. 64 alin. (3), succesorul de drept preia toate drepturile și obligațiile existente la momentul reorganizării, ce decurg din contractul co­lectiv de muncă și din contractele individuale de muncă. Conce­dierea salariaților în aceste cazuri este posibilă numai cu condiția reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand