5 martie 2024
Chisinau
Social

Experiența germane. Învăţământul dual – o soluţie pentru piaţa muncii

Loading
Social Experiența germane. Învăţământul dual – o soluţie pentru piaţa muncii

Învăţământul dual prinde contur şi în Republica Moldova. Elevii care accesează acest tip de învăţământ vor învăţa o meserie timp de maxim trei ani, vor primi o bursă şi, în plus, vor avea garantat un loc de muncă.

invatamint-dual

Despre beneficiile sistemului dual de în­văţământ, perspectivele acestuia în Repu­blica Moldova, paşii care trebuie întreprinși în acest sens de autorităţi s-a discutat în cadrul unui seminar unde au participat preşedinţii centrelor sindicale naţional–ra­murale, reprezentanţi de la Ministerul Edu­caţiei, Culturii şi Cercetării, de la Camera de Comerţ şi Industrie.

Acum un an, Ministerul Educației, Minis­terul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Cooperare Internațională a Ger­maniei (GIZ) au semnat un Acord în baza căruia Germania a oferit asistență tehnică și financiară în valoare de două milioane de euro pentru dezvoltarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova prin sistem dual. Proiectul se va desfășura în perioada 2016-2018.

Instruirea prin sistem dual permite vii­torilor specialiști să învețe meseria chiar la întreprindere și să fie pregătiți în conformi­tate cu cerințele angajatorului. Astfel, 30% din programul de instruire conține ore te­oretice predate la școala profesională, iar 70% – instruire practică la întreprindere.

 

Oleg Budza: Nu putem face business fără cadre calificate

Potrivit preşedintelui Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Oleg Budza, învăţământul dual este o con­lucrare între sindicate, patronate, Camera de Comerţ şi Industrie şi Guvern. În opinia lui Oleg Budza, nu putem face business, nu putem ridica economia ţării fără cadre calificate.

„Sindicatele au nevoie de

cadre bine pregătite. Cu părere de rău, însă, simţim lipsa acestora în diferite domenii ale eco­nomiei. CNSM participă la diferite proiecte şi activităţi educaţionale în acest sens. Re­cent, reprezentanţii Confederaţiei au par­ticipat în cadrul unui grup de lucru care a venit cu propunerea privind ajustarea unui set de documente normative şi elaborarea unor noi acte pentru a crea condiţii optime de implementare a sistemului de învăţă­mânt profesional tehnic, cel dual”, a spus preşedintele CNSM.

 

Să gândim și să procedăm nemțește în organizarea învăţământului dual

În cadrul seminarului, Nadejda Lavric, vicepreşedintă a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a prezentat informaţii privind vizita de studiu în Germania în ve­derea formării profesionale duale.

„Germania are cele mai frumoase rezul­tate în învăţământul dual din Europa, dar şi o vechime de câteva zeci de ani în practi­carea acestui tip de educație. Şcolile ger­mane au un grad înalt de dotare și dispun de tot utilajul necesar pentru instruirea vi­itorului specialist, utilaj la care el urmează să lucreze, fie că este vorba de tractor sau calculator. La ora actuală, în Germania circa 1,5 milioane de elevi sunt încadrați în învă­ţământul dual. 95 la sută dintre absolven­ţii acestui tip de învăţământ se angajează în câmpul muncii. Salariul mediu al unui ucenic este de aproximativ 800 de euro. Sigur, şi întreprinderile au interes pentru formarea profesională duală. Bineînţeles, acestora le este creat şi cadrul legal favo­rabil pentru interesarea de a participa la instruirea la locul de muncă. Durata învă­ţământului dual este de maxim trei ani”, a mai spus Nadejda Lavric.

Potrivit acesteia, 55,7 la sută din nu­mărul tuturor tinerilor din Germania sunt cuprinşi în învăţământul dual, iar 44,2% fi­nisează studiile. Cei 1,5 milioane de elevi sunt instruiţi la 327 de meserii în 1600 de şcoli profesionale de stat. În total, 438 de mii de întreprinderi participă în învăţămân­tul dual.

„Este foarte costisitor învăţământul dual în Germania. Cheltuielile medii pentru in­struirea unui elev sunt de 18 mii de euro pe an, dar 62% din această sumă este  di­recţionată pentru remunerarea elevului la întreprindere. Anual, statul investeşte în învăţământul dual în jur de 5,4 miliarde de euro”, a conchis Nadejda Lavric.

 

Camera de Comerţ şi Industrie, implicată în proces

Experienţa Germaniei în acest sens a fost preluată şi de Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei în ceea ce ţine de participarea în promovarea şi organizarea învăţământului dual.

„Au fost introduse şi modificări în sta­tutul instituţiei, care prevede atribuţii spe­cifice învăţământului dual. Este prevăzut ca unul dintre obiectivele noastre să fie promovarea învăţământului profesional tehnic, inclusiv în sistemul dual, în rândul membrilor Camerei de Comerţ şi Indus­trie conform bunelor practici ale statelor membre ale UE. Drept exemplu a fost po­menită experienţa camerelor de comerţ din Germania. Învăţământul dual este re­cunoscut şi în documentele guvernamen­tale ca una din priorități pentru Guvern, dar trebuie să depunem efort să le reali­zăm şi să le punem în practică. Camera de Comerţ și Industrie oferă şi consultanţă agenţilor economici care doresc să parti­cipe în acest sistem dual de învăţământ, îi informează. Suntem în parteneriat cu Mi­nisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi încă în anul 2014 au fost elaborate şi re­gulamente relevante în acest sens”, a spus Natalia Calenic, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie.

De asemenea, au fost formaţi 40 de examinatori pentru examenul de califi­care a învăţământului dual. Chiar zilele acestea, Camera de Comerţ și Industrie, prin intermediul filialelor CCI în toate re­giunile ţării, participă activ la un proces de verificare a corespunderii companiilor în vederea participării acestora din sep­tembrie anul curent în procesul învăţă­mântului dual.

„Sunt 50 de companii pe lista în proces de verificare. Sigur că nu ne optim aici. Pe viitor, avem şi mai multe obiective priori­tare. În primul rând, să promovăm învăţă­mântul dual în rândul membrilor Camerei de Comerţ și Industrie, care are în prezent înregistrate cu acest statut în jur de 1500 de companii. Instruirea, certificarea, crea­rea acestor registre, toate aceste activităţi sunt caracteristice Camerei de Comerţ şi Industrie și urmează a fi promovare”, a adăugat Natalia Calenic.

 

Regulament de organizare şi desfăşurare a învăţământului dual

În cadrul seminarului, Silviu Gîncu, şe­ful Direcţiei învăţământ secundar, profesi­onal şi mediu de specialitate de la Minis­terul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, le-a vorbit celor prezenţi despre experienţa Republicii Moldova în acest sens.

„Evident, suntem foarte departe de a reglementa învăţământul dual la nivel de lege şi am lansat procedura de elaborare a unui regulament care să reglementeze organizarea şi desfăşurarea acestui tip de instruire. Acest regulament este deja elaborat şi se află pe masa ministrului. Urmează ca până pe 1 septembrie să fie plasat pentru transparenţă decizională”, a spus Silviu Gîncu.

În opinia acestuia, învăţământul dual din Republica Moldova se propune a fi implementat la toate nivelurile – de la ni­velul de muncitori calificaţi la nivelul de tehnicieni.

„În prezent, nouă instituții de învă-țământ efectuează formarea profesio­nală prin sistemul dual, în colaborare cu 15 agenți economici parteneri, unde sunt pregătiți circa 220 de elevi la nouă meserii. Aceștia ridică un salariu în va­loare de 2/3 din salariul mediu pe eco­nomie. Pentru anul de studii 2017–2018, am pus la dispoziţie circa 862 de locuri, dar nu cred că vom completa mai mult de 50 la sută din acestea. Companiile, în fond, şi-au arătat disponibilitatea de a conlucra în acest sens, dar societa­tea noastră reacţionează foarte întârziat și cu reticență la schimbări şi avem ne­voie de foarte multă comunicare pen­tru a promova acest sistem”, a mai spus Silviu Gîncu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand