5 martie 2024
Chisinau
Social

Studiu IDIS: Modificarea Codului muncii comportă riscuri sociale

Loading
Social Studiu IDIS: Modificarea Codului muncii comportă riscuri sociale
Studiu IDIS: Modificarea Codului muncii comportă riscuri sociale
viitorul.org

sindicate.md

 

Dezbaterile și criticile pe marginea proiectului de Lege pentru modifica­rea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova continuă și după ce Guvernul l-a aprobat.  Recent, experții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)  „Viitorul”, în parteneriat cu Friedrich–Ebert–Stif­tung (FES) au organizat o dezbatere publică asupra impactului și efectelor sociale ale acestor modificări.

 

În cadrul acestora s-a accentuat faptul că proiectul de lege comportă multiple riscuri sociale, iar unele propuneri de mo­dificare ar putea afecta negativ și în mod direct grupuri vulnerabile de cetățeni și anumite categorii de angajați, cum sunt tinerii specialiști, salariaţii cu copii în vâr­stă de la până la 6 ani, pensionarii pentru limită de vârstă etc.

 

Modificări la Codul muncii care ar înrăutăți și mai mult condițiile de lucru

 

Astfel, potrivit experților în domeniu, unele propuneri de modificări la lege ar putea înrăutăți și mai mult condițiile de lu­cru și situația angajaților pe piața muncii. În viziunea experților, mai multe modificări vor genera abuzuri de drept din partea angajatorilor și încălcări ale altor norme care reglementează relațiile de muncă. Mai mult decât atât, acestea vor diminua nivelul securității şi sănătății în muncă, vor favoriza salariile ,,în plic”, vor submina activitatea organului de supraveghere şi control al muncii. Unele norme expuse în redacția nouă au un caracter discrimina­toriu față de pensionarii pentru limita de vârstă aflați în câmpul muncii.

Potrivit lui Adrian Lungu, expert în dreptul muncii,

jurist la Federația Sindica­telor din Comunicații, extinderea asupra tuturor categoriilor de salariați a temeiului de concediere pentru încălcări grave (chiar și o singură dată) ale obligațiilor de muncă nu este justificată. Expertul consideră dis­criminatorie prevederea care se propune ca pensionarii să fie angajați în câmpul muncii pe o perioadă determinată.

„Lipsa unei evidenţe a statelor de per­sonal, neeliberarea ordinului de concedi­ere, neînregistrarea contractelor individu­ale de muncă pot încuraja și neachitarea impozitului pe venit, defalcări la bugetul asigurărilor sociale și medicale mai puține. Acțiunile date vor prejudicia statul”, a de­clarat Adrian Lungu.

 

Nu s-a ținut cont de poziția sindicatelor

 

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Con-federației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a spus că la elaborarea proiec­tului nu s-a ținut cont de poziția sindica­telor.

„Prin aceste propuneri se diminuea­ză drepturile și garanțiile salariaților, ro­lul contractelor colective de muncă și se fortifică drepturile angajatorilor pe sea­ma diminuării garanțiilor salariaților”, a menționat Sergiu Sainciuc.

De asemenea, experții au constatat une­le aspecte problematice complexe genera­te de modificările propuse, care se referă la diminuarea rolului parteneriatului social şi al contractelor colective de muncă; re­ducerea nivelului de protecție a salariaților ca urmare a creşterii flexibilităţii legislaţiei muncii și afectarea echilibrului dintre drep­turile salariaților şi interesele angajatorilor.

În viziunea experților, proiectul de lege trebuie supus unor dezbateri ample cu participarea partenerilor sociali – sindi­cate, patronate, guvern, precum și a altor actori relevanți ai societății civile, pentru a se ajunge la un consens. În scurt timp, IDIS „Viitorul” împreună cu Friedrich–Ebert–Stiftung vor face publică o notă de poziție cu o analiză mai amplă și recomandări de îmbunătățire a proiectului de lege.

 

Proiectul de lege, pe rol în Parlament

 

Prezentă la dezbateri, Oxana Domenti, președinta Comisiei parlamentare protecție socială și familie, a spus că asemenea con­statări au făcut și membrii comisiei, care au discutat aprins pe marginea documentului. Parlamentarul susține ca va fi dificil pentru membrii comisiei să elaboreze o notă de poziție, deoarece nu există un compromis între sindicate, patronate și Guvern.

Oxana Domenti a mai spus că constată­rile studiului IDIS „Viitorul” vor fi discutate, pentru a le propune în calitate de amenda­mente pentru lectura a doua.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand