11 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Evidență strictă a timpului de muncă pentru fiecare salariat. Premiul pentru rezultatele anuale ale dascălilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Evidență strictă a timpului de muncă pentru fiecare salariat. Premiul pentru rezultatele anuale ale dascălilor
Evidență strictă a timpului de muncă pentru fiecare salariat. Premiul pentru rezultatele anuale ale dascălilor
wp.com

wp.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Evidență strictă a timpului de muncă pentru fiecare salariat

 

guestion

Sunt muncitor de rând și angajatorul mă implică în fiecare zi la diverse lucrări cu durata de timp, uneori, și peste pro­gram. Este oare în acest caz obligat angajatorul să țină o evidență concretă  a timpului meu de muncă?

 

Dumitru  Lupu, Chișinău

 

Conform art. 106 din Codul muncii, angajatorul este obligat să ţină în modul stabilit evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare. În cazul în care o asemenea evidență nu este ținută sau sunteți atras la muncă su­plimentară, fără remunerare suplimentară, vă recomandăm să vă adresați către comitetul sindical, dacă sunteți membru de sindicat, sau către Inspectoratul de Stat al Muncii.

 

Premiul pentru rezultatele anuale ale dascălilor

 

guestion

În ce mărime și când le este achitat cadrelor didactice pre­miul anual pentru rezultatele obținute timp de un an școlar și unde ne putem adresa dacă acesta nu este plătit?

 

Nicolae Crudu, Chișinău

Art. 32 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr. 355 din 23.12.05, dispune că premiul pentru rezultatele activității anuale se plătește în cuantum de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie) la sfârșitul anului școlar.

Același articol stabilește că indicii şi condiţiile de premiere, pre­cum şi mărimile premiilor salariaţilor se stabilesc de către conducă­torii unităţilor bugetare, după consultarea reprezentanţilor salariaţi­lor, adică a sindicatelor. În cazul în care această primă nu s-a plătit la sfârșitul anului școlar încheiat sau dacă considerați că nu s-a stabilit corect, vă puteți adresa către sindicatul de la instituția dumneavoas­tră sau la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Unele particularități ale acestei plăți sunt prevăzute și de Codul muncii. Și anume: art. 138 al acestuia dispune că plata recompen­sei în baza rezultatelor activității anuale se efectuează conform Regulamentului aprobat de către angajator de comun acord cu reprezentanții salariaților sau, mai exact, de comun acord cu orga­nul sindical al unității. Astfel, drept temei pentru calcularea și achi­tarea recompensei pentru rezultatele activității anuale constituie Regulamentul privind modul și condițiile de plată a recompensei, aprobat de către conducătorul unității de comun acord cu comite­tul sindical  al unității  respective. Acest regulament, de regulă, se aduce la cunoștința tuturor salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand