4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul la indemnizaţie de eliberare din serviciu. Regulamentul intern al unităţii, consultat cu sindicatele

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul la indemnizaţie de eliberare din serviciu. Regulamentul intern al unităţii, consultat cu sindicatele
timpul.md

timpul.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Dreptul la indemnizaţie de eliberare din serviciu

 

guestion

În iunie 2017, expiră contractul individual de muncă prin cumul. Vreau să ştiu dacă voi avea dreptul la indemnizaţie de eliberare din serviciu.

 

Mariana Vlaicu, Chişinău

 

Eliberarea din serviciu poate avea loc doar în cazurile prevăzute de lege. Însă, nu în toate cazurile de eliberare din serviciu, salariatul beneficiază de indemnizaţia respectivă.

În ceea ce priveşte dreptul la indemnizaţia de eliberare din ser­viciu a salariaţilor angajaţi prin cumul, art. 274 din Codul muncii dispune că, la desfacerea contractului individual de muncă cu sala­riatul angajat prin cumul, indemnizaţia de eliberare din serviciu (în mărimea salariului său mediu lunar) se plăteşte în legătură cu lichi­darea unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia (funcţia) respectivă ca profesie (funcţie) de bază. Or, această indemnizaţie nu este achitată în alte cazuri de încetare a contractului individual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, inclusiv în cazul expirării termenului contractu­lui individual de muncă pe durată determinată.

 

Regulamentul intern al unităţii, consultat cu sindicatele

 

guestion

Care sunt condițiile legii referitoare la întocmirea regula­mentului intern al unității și dacă acest document trebuie sau nu să fie la fiecare unitate?

 

Vasile Pârău, Chișinău

 

Regulamentul intern al unităţii, potrivit art. 198 din Codul muncii, este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate, cu consul­tarea reprezentanţilor salariaţilor (a sindicatelor), şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului. Prin urmare, Regulamentul intern poate fi aprobat de către angajator numai după consultarea cu organul sindical al unității, cu excepția cazului când la unitate nu este constituit sindicat. Acest act juridic stabilește drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și alte prevederi sau măsuri în vederea organizării muncii și asigurării disciplinei de muncă etc. Regulamentul intern al unităţii nu poate cuprinde doar prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective şi ale contractului colectiv de muncă. Prin regulamentul intern al unităţii nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand