3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Instruirea în teritoriu, eficientă prin faptul că la ea participă un număr mare de salariaţi

Loading
Без рубрики Instruirea în teritoriu, eficientă prin faptul că la ea participă un număr mare de salariaţi
Instruirea în teritoriu, eficientă prin faptul că la ea participă un număr mare de salariaţi
arhivă personală

arhivă personală

 

Preşedinta Federaţiei Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, Margareta Strestian, a efectuat recent o vizită de lucru la SRL „Cahul-gaz”, unde s-a întâlnit cu salariaţii întreprinderii re­spective şi cu membrii comite­tului sindical. Vizita a avut loc în scopul sporirii capacităților și a competențelor organizațiilor sindicale primare din cadrul FSCRE.

 

Margareta Strestian s-a inte­resat de condițiile de muncă în care activează salariații de la SRL „Cahul-gaz” și a analizat detaliat problemele cu care se confruntă zi de zi membrii de sindicat. În ca­drul vizitei, FSCRE a desfăşurat și un seminar de instruire, la care au participat 40 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialelor „Cantemir-gaz” şi „Cahul-gaz”.

Margareta Strestian a vor­bit la seminar despre acțiunile desfășurate de Confederaţia Na­ţională a Sindicatelor din Mol­dova şi de Federaţia Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, în vederea protecției sociale a salariaților, despre importanţa dialogului so­cial, aspecte privind salarizarea, despre importanţa contractului colectiv de muncă. Liderul sindi­cal a menţionat că, grație acestei campanii  de informare, mem­brii de sindicat îşi vor cunoaşte mai bine drepturile la locul de muncă.

Activitatea educațională a mem­brilor de sindicat în teritoriu este eficientă prin faptul că sunt implicați un număr mare de participanți, inclusiv toți membrii comitetului sindical, care, la fine­le seminarului, în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri, pot să abordeze problemele cu care se confruntă la locul de muncă şi să găsească soluţii pentru ele”, a menţionat Margareta Strestian.

Prezent la seminar, Ștefan Bra­tu, directorul SRL „Cahul-gaz”, a opinat că  

seminarul va spori cunoștințele sindicaliștilor, care au rolul de a proteja drepturile și interesele salariaților membri de sindicat.

Ilona Josanu, lector la Univer­sitatea de Stat din Moldova, ma­gistru în drept, care a participat la activitate  în calitate de formator, i-a informat pe participanţii la se­minar despre  modificările ope­rate la Codul muncii, precum şi despre ce documente necesită a fi ajustate conform acestor modi­ficări. Formatorul a vorbit despre aspecte privind încetarea rapor­turilor de muncă din inițiativa angajatorului, precum şi despre garanțiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa angajatoru­lui.

Pe parcursul seminarului, for­matorul a desfășurat activități în grupuri, care au menirea de a educa deprinderi de lucru în echi­pă și de a soluţiona divergențele prin luarea unor decizii în comun, bine argumentate. Participanții s-au arătat interesați de tematici­le abordate și au subliniat necesi­tatea de a continua perfecţiona­rea cadrelor și a activului sindical. Informația acumulată la seminar va fi transmisă mai departe altor salariaţi, pentru a spori rolul sin­dicatelor în societatea modernă.

La final, Ion Cebanu, preșe-dintele comitetului sindical al SRL „Cahul-gaz”, a mulțumit Fe-derației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice pentru susținerea acordată în organizarea acestui seminar.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand