3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Controalele planificate – în descreștere, cele inopinate – aproape imposibile

Loading
Social Controalele planificate – în descreștere, cele inopinate – aproape imposibile
Controalele planificate – în descreștere, cele inopinate – aproape imposibile

control

 

În timp ce Guvernul se laudă cu scă­derea numărului de controale de stat în sfera activităţii de întreprinzător, reprezentanţii sindicatelor manifestă îngrijorare faţă de situaţia legată de monitorizarea nivelului de respectare a normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă.

 

Reprezentanţii lucrătorilor sunt convinşi că de acum încolo va fi şi mai greu ca lu­crătorilor din ţara noastră să le fie asigurat dreptul lor constituţional la protecţia mun­cii, inclusiv la asistenţa socială.

Astfel, conform Direcţiei comunicare şi protocol a Guvernului, în primul trimestru din acest an, au fost efectuate aproape 15 mii de controale, dintre care aproxima­tiv 8000 planificate. Aceşti indicatori sunt cu 12 la sută mai mici decât în aceeași pe­rioadă din anul precedent și cu 40 la sută – din 2014.

Din perspectiva celor de la Guvern, aceasta denotă o planificare mai bună a inspecțiilor din partea instituțiilor de con­trol și un progres în aplicarea metodolo­giilor de planificare a controalelor în baza analizei criteriilor de risc.

 

Controlori active

 

Analiza datelor pe fiecare instituţie de control în parte arată că, în primul trimestru, cele mai multe verificări au fost efectuate de angajaţii Agenției Naționale Siguranța Alimentelor (ANSA) şi ai Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSP). Printre cei mai activi controlori ar fi fost şi cei de la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE), Compania Națională de Asigurări Sociale (CNAS), dar şi Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM).

În aceeaşi perioadă a fost atestată şi o creștere de la 17 la sută în 2015 şi 28 la sută în 2016 până la 

47 la sută în 2017 a procentului legat de înregistrarea datelor în sistemul informațional Registrul de stat al controalelor, ne dau asigurări reprezen­tanţii Guvernului.

De cealaltă parte, sindicatele afirmă că, deşi indicatorii legaţi de accidentarea sala­riaţilor la locul de muncă nu au înregistrat schimbări bruşte, acest lucru s-ar putea datora perioadei de trecere de la un regim al controalelor la altul.

Astfel, este bine ştiut faptul că agenţii economici sunt mereu tentaţi să tăinuiască informaţiile legate de aceste incidente, din moment ce legislaţia în vigoare pune pe umerii lor achitarea unui şir de plăţi com­pensatorii în cazul nenorocirilor de acest gen, şi nu pe seama bugetului asigurărilor sociale de stat, aşa cum se practică în sta­tele europene.

 

Transfer de atribuţii

 

Mai mult ca atât, sindicatele au tras un semnal de alarmă şi în legătură cu faptul că, după intrarea în vigoare, pe 28 aprilie 2017, a unei noi legi, prin care Inspectora­tului de Stat al Muncii i-au fost retrase atri­buţiile de control în materie de securitate şi sănătate la locul de muncă, atribuţiile în cauză nu fuseseră transferate nici altor structuri de stat.

Această situaţie a creat probleme legate de cercetarea accidentelor de muncă. Or, activitatea în cauză este parte componentă a funcţiilor legate de securitatea şi sănăta­tea în muncă.

De menţionat că, în prezent, funcţia de cercetare a accidentelor de muncă a fost atribuită unui număr de 10 structuri de stat. Acestea urmează să informeze In­spectoratul de Stat al Muncii doar despre incidentele care, în urma cercetării, vor fi calificate drept accidente de muncă.

 

Inspectorii

de muncă ar putea

avea noi drepturi

în efectuarea controalelor

 

Sindicatele au solicitat de mai multă vre­me Guvernului să aducă legislaţia naţională în concordanţă cu prevederile Convenţiei privind inspecţia muncii în industrie şi co­merţ a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la care ţara noastră este parte. Prevederea în cauză se referă, în special, la autorizarea inspectorilor de muncă să pătrundă liber, fără înştiinţare prealabilă, la orice oră de zi sau noapte, în orice întreprindere supusă inspecţiei.

Recent, la Guvern s-a discutat despre necesitatea ca Legea securităţii şi sănătăţii în muncă să fie modificată şi completată, inclusiv cu o prevedere în acest sens.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand