4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Consultări regionale. Probleme ce țin de obiectivele OIM, discutate la Budapesta

Loading
Без рубрики Consultări regionale. Probleme ce țin de obiectivele OIM, discutate la Budapesta
Consultări regionale. Probleme ce țin de obiectivele OIM, discutate la Budapesta
ilo.org

ilo.org

 

În perioada 29-30 iunie, la Bu­dapesta s-au desfășurat consul­tările regionale privind Obiec­tivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), și anume implementa­rea Obiectivului 8.7. Evenimen­tul a fost organizat de Guver­nul Ungariei în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Organizația Europeană pentru Securitate și Cooperare în Europa.

 

Consultările au reunit oficiali ai guvernelor, sindicatelor și patro­natelor din Europa și Asia Centra­lă, precum și reprezentanți ai mi­siunilor diplomatice, ai societății civile, mediului academic și ai sectorului privat.

Din delegația Republicii Mol­dova la reuniune au făcut parte Stela Grigoraș, ministrul Mun­cii, Protecției Sociale și Familiei, Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, Leonid Ce­rescu, președinte al Confederaţi­ei Naţionale a Patronatului.

Obiectivul 8.7 prevede măsuri imediate și efective pentru era­dicarea exploatării prin muncă a copiilor, a muncii forțate, sclavia umană, precum și eliminarea tra­ficului de ființe umane, la nivel regional.

În cadrul sesiunii plenare pri­vind ocuparea tinerilor în câmpul muncii, Stela Grigoraș a prezen­tat realizările și perspectivele Republicii Moldova, în contextul angajării tinerilor, diversificării sistemului educațional și asigu­rării unei tranziții mai rapide a tinerilor de la studii la muncă.

De asemenea, la eveniment s-a discutat și despre

tendințele globale privind combaterea ex­ploatării prin muncă a copiilor, punându-se accentul pe asigu­rarea unei protecții sociale mai bune copiilor, tinerilor și familii­lor acestora.

Rezultatele discuțiilor vor fi prezentate în luna noiembrie a acestui an la Buenos Aires, Ar­gentina, unde va avea loc cea de a IV-a Conferință Globală privind eradicarea durabilă a exploatării copiilor prin muncă, ce va spri­jini inițierea acțiunilor de către fiecare țară participantă, pentru implementarea obiectivului 8, punctul 7 din Agenda de Dezvol­tarea Durabilă 2030.

Amintim că Guvernul Republi­cii Moldova și-a asumat angaja­mentul în vederea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Dura­bilă și adaptării lor la specificul național.

În acest scop, în iunie 2016, a fost instituit Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvolta­re Durabilă, în calitate de organ consultativ în domeniul dezvol­tării durabile, căruia i-a revenit şi sarcina de a asigura coordonarea şi monitorizarea procesului de adaptare şi implementare la nivel naţional a Obiectivelor de Dez­voltare Durabilă.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand