4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

DECLARAŢIA CNSM în legătură cu numeroasele disponibilizări preconizate, ca urmare a reformei Guvernului Republicii Moldova

Loading
Без рубрики DECLARAŢIA CNSM în legătură cu numeroasele disponibilizări preconizate, ca urmare a reformei Guvernului Republicii Moldova
DECLARAŢIA CNSM în legătură cu numeroasele disponibilizări preconizate, ca urmare a reformei Guvernului Republicii Moldova

cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova constată cu îngrijorare că, drept urmare a reformei Guvernului, sute de salariaţi, angajaţi ac­tualmente în autorităţile publice respective, nu se vor mai regăsi în noua structură a sistemului de administrare publică şi, prin urmare, vor completa rândurile şomerilor.

 

Situaţia social-economică a acestora ar putea să se complice şi mai mult pe motivul subocupării forţei de muncă, fapt care ar încuraja ocuparea in­formală, care persistă deocamdată cu un nivel înalt, precum şi migrarea la muncă peste hotare.

Pornind de la cele menţionate mai sus, Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova cere Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova ca măsurile de realizare a reformei administraţiei publice să se sprijine, în primul rând, pe principiul oportunităţii, al echităţii sociale şi apărării drepturi­lor şi intereselor legitime ale salariaţilor supuşi dis­ponibilizării, să fie identificate măsurile de rigoare şi instrumentele juridice care ar asigura în măsură deplină respectarea procedurii de disponibilizare a salariaţilor şi asigurarea tuturor drepturilor şi garan­ţiilor de muncă ale acestora.

Potrivit art. 88 din Codul muncii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova solicită Gu­vernului Republicii Moldova, în cazul reorganizării autorităţilor administrative centrale şi a autorităţi­lor din subordinea acestora cu reducerea în masă a locurilor de muncă, să dispună informarea în scris despre acest lucru, de către autorităţile publice re­spective, cu cel puţin trei luni înainte, a organizaţi­ilor sindicale primare şi cele de ramură, şi iniţierea negocierilor colective în vederea respectării dreptu­rilor şi a intereselor de muncă ale salariaţilor, inclusiv ale funcţionarilor publici, în conformitate cu parti­cularităţile statutelor juridice ale acestora.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova își exprimă ferma convingere că Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova vor lua în conside­rare problema abordată prin prezenta Declaraţie şi nu vor admite încălcarea drepturilor şi a intereselor salariaţilor în procesul de reformare a sistemului de administrare publică.

Sindicatele vor monitoriza cu atenţie respectarea drepturilor şi a intereselor de muncă ale salariaţilor concediaţi pe motivul reducerii numărului sau a sta­telor de personal.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Victor
    10.07.2017

    Unii angajați de la Guvern sunt atît de ineficienți că doar papă banii publici. Și mai bine să plece decît să stagneze lucrurile, mai ales că Guvernul e instituție națională, de greșelile acestuia suferă milioane de cetățeni.

  • Dinu
    10.07.2017

    Reforma Guvernului este necesara, Moldova trebuie sa preia bunele exemple de la partenerii externi, spre exemplu in Elvetia deja demult sunt doar 8 persoane in componenta Guvernului si vedem ca au ajuns cel mai bogat stat.

Citește și
slot thailand