5 martie 2024
Chisinau
Social

Mai mulți inventatori și raționalizatori, premiați de CNSM

Loading
Social Mai mulți inventatori și raționalizatori, premiați de CNSM
Mai mulți inventatori și raționalizatori, premiați de CNSM

cnsm-inventatori

 

În ultimele trei-patru decenii, cele mai puternice state ale lumii au ac­celerat dezvoltarea social-econo­mică, concentrându-şi eforturile pe promovarea unei economii inova­ţionale, în special, pe valorificarea masivă a invenţiilor. Prin implemen­tarea cercetărilor făcute, inovatorii creează noi materiale, produse, teh­nologii, dispozitive şi mecanisme, asigură eficienţa utilizării resurselor energetice şi aduc beneficii econo­mice ţării.

 

În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Re­publica Moldova este marcată Ziua Inven­tatorului şi Raţionalizatorului, începând cu anul 1995. Cu acest prilej, Casa Sindica­telor a găzduit o şedinţă festivă, dedicată acestei sărbători profesionale.

„Calitatea şi nivelul de trai al cetăţeni­lor, dezvoltarea economiei oricărui stat sunt determinate nu doar de existenţa bogăţiilor minerale, de factorii naturali şi geografici, ci şi de abilitatea de a organiza procesul de creare şi punere în aplicare a noilor cunoştinţe, a noilor informaţii, a in­venţiilor, de capacitatea de a le valorifica în scopul modernizării continue”, a men­ţionat, în cadrul reuniunii, Sergiu Solcan, vicepreşedinte al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor.

„Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în perioada anilor 2012-2016, efectul economic obţinut la nivel de ţară prin valorificarea invenţiilor şi a propune­rilor de raţionalizare a constituit 18,5 mln. de lei. Rentabilitatea medie a activităţii de invenție şi raţionalizare pe parcursul celor cinci ani a constituit 170,2 la sută. Altfel spus, fiecare leu investit în creaţia tehnică a adus 1,7 lei”, a precizat sursa citată.

Pentru a creşte prestigiul raţionalizato­rilor, în anul curent s-a desfăşurat

cea de-a şaptea ediţie a Concursului Naţional Anual al Raţionalizatorilor. Competiţia este orga­nizată de CNSM, AGEPI, Uniunea Inventa­torilor şi Raţionalizatorilor. Astfel, cel mai bun raţionalizator al anului 2017 a fost de­semnat Vasile Ţurcan, doctor în medicină, şef de secţie la Centrul de Sănătate Publică din municipiul Bălţi.

 

Dați-le un punct

de sprijin și ei

vor mișca planeta

 

Totodată, titlul de cel mai bun tânăr ra­ţionalizator al anului a revenit Doinei Fosa, medic doctorand la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”. Laureaţi ai concursului au devenit şi Ste­pan Munteanu, director al Întreprinderii „Termogaz-Bălţi”, Angela Ciuntu, conferen­ţiar universitar la USMF „N. Testemiţanu”, departamentul pediatrie, Nicolae Bodrug, doctor habilitat în ştiinţe medicale, şef de disciplină la aceeaşi universitate. Svetlana Muntean, consilier al directorului general al Agenţiei de Stat pentru Proprietate In­telectuală, a specificat că în bazele de date ale AGEPI sunt înregistraţi circa 4.700 de inventatori naţionali, dintre care circa o treime sunt femei.

„Ne bucură faptul că, în pofida greu­tăţilor de ordin economic, creşte numărul de inventatori. De la 1 ianuarie şi până în prezent, au solicitat brevetarea invenţiilor 173 de inventatori noi, dintre care 68 de femei. Pentru întreaga perioadă de activi­tate a AGEPI (1993-2017), în top 10 al celor mai activi inventatori intră: Victor Covali­ov, Olga Covaliov, Valeriu Rudic, Gheor­ghe Duca, Ion Bostan, Pavel Chintea, Va­leriu Dulgheru, Vladimir Berzan, Vladimir Şchiliov, Gheorghe Mihailov”, a menţionat Svetlana Muntean.

Responsabilul de la AGEPI a ţinut să ac­centueze că, începând cu 2016, a fost insti­tuit un mecanism de susţinere a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante create în Republica Moldova. Astfel, AGEPI acordă un sprijin financiar de până la 3.000 euro pentru o cerere.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a înmânat diplome şi premii băneşti câştigă­torilor Concursului naţional anual al raţio­nalizatorilor, ediţia 2017.

„Inventatorii şi raţionalizatorii sunt o mândrie a ţării, ei îmbunătăţesc viaţa de zi cu zi, creează valoare economică, gene­rează noi locuri de muncă şi chiar salvează vieţi”, a subliniat liderul sindical.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand