9 decembrie 2023
Chisinau
Social

Parteneriat social viabil în domeniul pregătirii cadrelor muncitoreşti

Loading
Social Parteneriat social viabil în domeniul pregătirii cadrelor muncitoreşti

comitet-sectorial-2

 

Reprezentanţii Comitetului sectorial pentru formare profesională în dome­niul construcţiilor au iniţiat, recent, un şir de întâlniri cu agenţii economici, cu scopul de a pune bazele unui parte­neriat social viabil în ceea ce priveşte pregătirea cadrelor muncitoreşti.

 

Primele întâlniri de acest fel au avut loc în oraşele Bălţi şi Ungheni şi la ele au fost invitaţi să participe, în special, factori de decizie din partea şcolilor profesionale şi a companiilor de construcţie din mai multe localităţi din zonele Nord şi Centru. Scopul întrunirilor a fost de a convinge că şcoli­le profesionale și tehnice sunt capabile să formeze cadre muncitoreşti de o calificare corespunzătoare aşteptărilor pe care le au agenţii economici.

În cadrul unei întruniri în această ches­tiune, organizată, zilele trecute, la Casa Sindicatelor, reprezentanţii ministerului de resort au menţionat că în prezent există unele rezerve legate de pregătirea profe­sională a muncitorilor.

Discuţiile purtate cu agenţii economici au demonstrat însă că este necesar ca atât la nivel naţional, cât şi la cel teritorial să fie depuse eforturi pentru dezvoltarea capaci­tăţilor de colaborare în domeniul formării profesionale. Aceasta va da posibilitate ca, în viitor, ţara noastră să dispună de cadre calificate, pentru a putea participa în viaţa investiţională, inclusiv pe plan extern.

Factorii ministeriali au dat asigurări că practica iniţiată de dialog cu agenţii eco­nomici din construcţii va fi continuată şi se va axa nu doar pe pregătirea cadrelor muncitoreşti, dar şi pe alte subiecte de ac­tualitate.

Comitetul sectorial pentru formare pro­fesională în domeniul construcţiilor a fost creat în 2008 şi este prima structură de acest fel înfiinţată în ţara noastră. Alte cinci comitete similare au fost create ulterior.

Pentru cele 43 de profesii muncitoreşti din ramura construcţiilor, până acum, au fost elaborate 17 standarde ocupaţionale şi mai sunt necesare încă 25. Din păcate, însă, în prezent, procesul de elaborare a acestor standarde este stopat din lipsă de finanţare.

Ţara noastră nu prea dispune de 

cadre muncitoreşti, dar nici inginereşti de o cali­ficare corespunzătoare exigenţelor actuale, a apreciat Pavel Caba, preşedintele Federa­ţiei Patronale „Condrumat”. Această stare de lucruri influenţează un şir întreg de pro­cese şi, în primul rând, faptul dacă agen­ţii economici din construcţii vor putea să contracteze suficiente volume de lucrări.

Cu toate acestea, deocamdată, factorii de decizie de la majoritatea companiilor de construcţii se poziţionează mereu în ex­pectativă, în speranţa că mereu se vor găsi alţii care se vor implica în activitatea co­mitetului sectorial şi vor contribui la buna gestionare a acestui aspect, a afirmat Pavel Caba.

Realitatea denotă însă faptul că dacă fi­ecare dintre cei vizaţi nu îşi va asuma iniţia­tiva şi nu va propune soluţii, acestea nu vor mai fi găsite. Preşedintele „Condrumat” a propus să fie depuse eforturi pentru ca reprezentanţii celor aproximativ 4000 de companii de construcţii sau cel puţin ai celor mai active dintre ele, să fie informaţi despre posibilitatea de a conlucra cu şcoli­le profesionale prin intermediul comitetu­lui sectorial.

În caz că agenţii economici vor da do­vadă de implicare, ţara noastră are şanse reale de a se transforma din exportatoare de forţă de muncă în exportatoare de ser­vicii, a subliniat Pavel Caba.

La rândul său, Victor Talmaci, preşedin­tele Federaţiei „Sindicons”, a precizat că reprezentanţii comitetului sectorial pentru formare profesională în domeniul con­strucţiilor încearcă să pună bazele unui parteneriat social viabil în domeniul pregă­tirii cadrelor muncitoreşti. Un studiu efec­tuat recent a arătat că 75-80 la sută dintre agenţii economici din ţara noastră nu sunt mulţumiţi de nivelul existent de pregătire a muncitorilor.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand