5 martie 2024
Chisinau
Social

O nouă agenție pentru sănătate publică va fi înființată la Chișinău

Loading
Social O nouă agenție pentru sănătate publică va fi înființată la Chișinău
O nouă agenție pentru sănătate publică va fi înființată la Chișinău
showgol.com.ar

showgol.com.ar

 

O nouă agenție naţională pentru sănătate publică urmează a fi înființată la Chișinău în viitorul apro­piat, potrivit unui proiect de hotă­râre elaborat de Ministerul Sănătăţii și Ministerul Economiei. 

 

Potrivit autorilor proiectului, în prezent se constată o situație nesatisfăcătoare în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, iar scopul acestui document este de a înființa un singur or­gan de control în domeniul sănătăţii, pen­tru a asigura o eficiență maximă a contro­lului de stat, precum și pentru reducerea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri.

Astfel, vor fi supuse reorganizării un grup de instituţii din subordinea Minis­terului Sănătăţii, şi anume: Agenţia Trans­plantului, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele de sănătate publică teritoriale.

Conform proiectului hotărârii de Gu­vern, se fondează Agenţia Naţională pen­tru Sănătate Publică, instituţie adminis­trativă aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin fuziunea următoarelor insti­tuţii publice: Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, Centrul Naţional de Sănătate Publică, centrele teritoriale de sănătate publică din municipii și raioane, Inspectoratul farmaceutic şi al dispozitive­lor medicale din cadrul Agenţiei Medica­mentului şi Dispozitivelor Medicale.

În urma fuziunii, patrimoniul, unităţile de personal stabilite în efectivul-limită şi bugetul pentru anul 2017 ale instituţiilor menționate se vor transmite

Agenţiei Na­ţionale pentru Sănătate Publică, aceasta fiind succesorul de drepturi al entităților care fuzionează. Personalul angajat al in­stituţiilor care fuzionează se transferă în Agenţia Națională pentru Sănătate Publi­că, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.

Deoarece au fost excluse competenţele în domeniul controlului de stat ale Agenţi­ei Medicamentului şi Dispozitivelor Medi­cale, Inspectoratul farmaceutic şi dispozi­tivelor medicale va fi transferat la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Pentru reorganizarea propusă se oferă un termen de trei luni, timp în care Minis­terul Sănătății va trebui să creeze structura Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Pu­blică, astfel încât aceasta să cuprindă un consiliu de soluționare a disputelor,         precum și subdiviziuni de analiză şi evalua­re a riscurilor, de planificare a controalelor, siguranţă ocupaţională şi pentru protecţia consumatorilor.

Totodată, proiectul prevede că, imediat după publicarea prezentei hotărâri în Mo­nitorul Oficial, dar nu mai târziu de cinci zile, conducătorii instituţiilor vizate trebu­ie să preavizeze personalul din subordine cu privire la reorganizare, transfer şi posi­bila disponibilizare, conform prevederilor legislaţiei muncii. Disponibilizarea salaria­ţilor care refuză transferul la Agenţia Naţi­onală pentru Sănătate Publică urmează să se facă în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.

 

Ministerul Sănătății

are la dispoziție trei luni pentru înființarea

noii structure

 

Solicitat de redacția ziarului „Vocea poporului”, Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea”, a men-ționat: „Nu văd nici un risc pentru salariații din medicină, la crearea unui singur or­gan de control din medicină, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, atâta timp cât angajaților de la instituțiile care vor fi supuse reorganizării li se vor păstra locurile de muncă sau li se vor propune alte posturi cu același salariu, condiții de muncă la fel de bune sau mai bune de­cât au fost anterior. Altceva e că salariații care s-au obișnuit mulți ani să activeze în raion nu se vor simți confortabil, dacă vor fi transferați la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar alții vor trebui să acti­veze ulterior la alte structuri din sănătate”, a conchis Igor Zubcu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand