8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicalism fără frontier. Relaţiile internaţionale în domeniul instruirii liderilor sindicali, o lecție ce aduce beneficii

Loading
Без рубрики Sindicalism fără frontier. Relaţiile internaţionale în domeniul instruirii liderilor sindicali, o lecție ce aduce beneficii
Sindicalism fără frontier. Relaţiile internaţionale în domeniul instruirii liderilor sindicali, o lecție ce aduce beneficii

sindlex-turcia

 

Instruirea sindicală internaţio­nală care constituie o priorita­te a mişcării sindicaliste, oferă posibilitatea de a afla noi me­tode de recrutare a membrilor de sindicat.

 

Din acest considerent, din anul 2004, Sindicatul „Viitorul” şi, ul­terior, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, au optat pentru asocierea cu Federaţia Internaţională Eurasiatică a Me­talurgiştilor, fondată în anul 1994, cu participarea activă a sindica­tului „Türk Metal” din Turcia, care întruneşte în rândurile sale 78 de sindicate din 20 de ţări ale Eura­siei.

În perioada 19-23 iunie curent, o delegaţie a Federaţiei Sindica­telor din Moldova „SINDLEX” a participat la un curs de instruire a liderilor sindicali din orașul An­kara, capitala Turciei. Împreună cu delegaţia moldovenească, la programul de formare sindicală au participat lideri sindicali din Federaţia Sindicatelor Naţionale a Poliţiştilor şi Personalului Con­tractual din România.

La data de 21 iunie, delegaţia sindicaliștilor moldoveni a avut, la Ankara, o întrevedere cu Igor Bolboceanu, Ambasador Extra­ordinar și Plenipotențiar al Repu­blicii Moldova în Turcia, precum şi ambasador prin cumul pentru regiunea Orientului Mijlociu, in­clusiv Siria, Iran, Pakistan, Yemen. La această întrunire, Excelenţa Sa a vorbit despre situaţia poli­tico-economică din țările în care este acreditat, despre programe de sprijin pentru cetăţenii mol­doveni, instruirea studenţilor în universităţile din Turcia, precum şi despre acordurile bilaterale în­cheiate între Republica Moldova şi Turcia.

Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei „SINDLEX”, a adus 

mulțumiri Excelenţei Sale Igor Bol­boceanu pentru amabilitatea cu care i-a primit pe conaționali și pentru contribuţia şi grija acor­dată cetăţenilor moldoveni aflaţi în Turcia în interes de serviciu, la studii sau la odihnă.

De asemenea, delegaţia Fede­raţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” şi a Federaţiei Sindicatelor Naţionale a Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ro­mânia a exprimat sincere mul­ţumiri preşedintelui Federaţiei Internaţionale Eurasiatice a Me­talurgiştilor, Pervul Kavlak, pen­tru ospitalitatea şi acordarea unei instruiri calificate în vederea promovării mişcării sindicaliste, pentru oportunitatea dezvoltării multilaterale  a liderilor noştri de sindicat, familiarizarea cu practici sindicaliste internaţionale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand