4 martie 2024
Chisinau
Social

Noi reguli pentru acordarea concediilor anuale

Loading
Social Noi reguli pentru acordarea concediilor anuale
Noi reguli pentru acordarea concediilor anuale
ft.com

ft.com

 

Salariatul nu va putea să amâne conce­diul de la un an la altul, dar va trebui să beneficieze de cel puţin 14 zile de con­cediu anual. Pentru moment, Codul muncii prevede că, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, conce­diul poate fi amânat pe anul de muncă următor.

 

Astfel, în anul următor, salariatul va be­neficia de două concedii, care pot fi cumu­late sau divizate în baza cererii scrise. Însă, odată cu intrarea în vigoare a noilor modi­ficări propuse, aceasta nu va mai fi posibil.

Prevederile sunt stipulate într-un pro­iect de lege care prevede modificarea şi completarea Codului muncii, înregistrat în Parlament.

De asemenea, legea prevede că retribu­irea timpului de staţionare produsă din ca­uze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic, să se efectueze în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mări­mea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare pentru fie­care oră de staţionare. În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excep­ţia perioadei şomajului tehnic, angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului leafa pe care acesta a ratat-o.

Totodată, potrivit noilor norme, angaja­torul va fi obligat să 

elibereze salariatului certificatul cu privire la munca în cadrul unității respective în mod gratuit. Autorii proiectului susțin că, astfel, vor fi excluse abuzurile din partea angajatorilor.

 

Sindicaliştii susţin modificările propuse

 

Potrivit şefului Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion Preguza, CNSM, la etapa de elaborare, a înaintat mai multe propu­neri de modificare şi completare a Codului muncii, care în total cuprind 18 articole. Mai mult decât atât, reprezentanţii CNSM chiar au participat şi la procesul de elabo­rare a acestui proiect de lege.

„Cu alte cuvinte, partenerii sociali (re­prezentanţii Guvernului, ai patronatelor şi sindicatelor) în cele din urmă, au găsit un numitor comun asupra propunerilor de modificare a Codului muncii”, a spus, pen­tru ziarul ,,Vocea poporului”, Ion Preguza. Prin urmare, acest proiect de lege are drept scop perfecţionarea mai multor reglemen­tări legale care ţin de participarea salaria­ţilor la administrarea unităţii, la conţinutul contractului individual de muncă, inclusiv pe durata determinată, precum și de şo­majul tehnic, desfacerea contractului indi­vidual de muncă din iniţiativa angajatului, dar şi acordarea concediului de odihnă.

„Drept exemplu, vizavi de acordarea concediilor, aş vrea să menţionez că dacă actualmente, din anumite motive, inclusiv la iniţiativa angajatului, concediul salaria­tului poate fi amânat pe anul viitor, după punerea în aplicare a acestui proiect de lege, amânarea concediului pentru anul viitor va fi posibil doar cu condiţia că sa­lariatului i se vor acorda cel puţin 14 zile calendaristice de concediu în anul în curs. Partea rămasă din concediu urmează să-i fie acordată până la sfârşitul anului urmă­tor. Practica aplicării legii în vigoare dese­ori ne demonstrează situaţii de abuz din partea unor angajatori la iniţiativa cărora, fără temeiuri scrise, concediul se amâna de la un an la altul. Astfel, norma propusă are drept scop protejarea salariaţilor. Acest principiu îl putem uşor observa şi în alte amendamente la Codul muncii. Aş vrea să menţionez că sindicatele, pornind de la menirea lor, de a proteja drepturile şi in­teresele salariaţilor, vor urmări cu atenţie respectarea acestor amendamente, astfel excluzându-se cazurile de încălcare şi si­tuaţii abuzive din partea angajatorilor în acest sens”, a conchis Ion Preguza.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand