7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Indemnizaţia de maternitate, acordată soţiei în baza asigurării soţului

Loading
Social Indemnizaţia de maternitate, acordată soţiei în baza asigurării soţului
Indemnizaţia de maternitate, acordată soţiei în baza asigurării soţului
parinti

littlethings.com

 

Un proiect de lege aprobat recent de Execu­tiv prevede că indemnizaţia de maternitate va putea fi acordată soţiei aflate în întreţinerea soţului asigurat. Asta în cazul în care, la data acordării concediului de maternitate, soţia nu este angajată în câmpul muncii şi nu realizează un venit asigurat.

 

Acest fapt va putea fi confirmat prin intermediul carnetului de muncă şi prin declaraţia scrisă pe pro­prie răspundere precum că nu este persoană asigu­rată de riscul respectiv.

Proiectul de lege aprobat prevede modificarea şi completarea articolului 16 alin. (5) din Legea pri­vind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, care a fost declarat neconstituţional de Curtea Constitu­ţională. El prevedea că soţia se află în întreţinerea soţului asigurat dacă, pe parcursul a nouă luni con­secutiv, premergătoare celei de acordare a conce­diului de maternitate, nu a fost angajată și asigurată obligatoriu sau dacă şi-a pierdut statutul de asigu­rat în această perioadă.

Indemnizaţia de maternitate este acordată pen­tru pierderea capacităţii de muncă. Atât persoana care nu a contribuit la sistemul public de asigurări sociale, cât şi cea care a făcut acest lucru parţial, şi-au pierdut capacitatea de muncă şi se află de fapt în întreţinerea soţului salariat.

Potrivit Direcţiei comunicare şi protocol a Gu­vernului Republicii Moldova, pentru implementarea acestui proiect, în 2017 sunt necesare peste 182 de milioane de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand