8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţia de concediu achitată în avans. Cheltuielile pentru examenul medical, suportate de angajator

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţia de concediu achitată în avans. Cheltuielile pentru examenul medical, suportate de angajator
Indemnizaţia de concediu achitată în avans. Cheltuielile pentru examenul medical, suportate de angajator
Foto: trm.md

Foto: trm.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Indemnizaţia de concediu achitată în avans

 

guestion

În legătură cu unele situații familiale, am depus cerere de demisie. Credeam că o să primesc salariu până în ultima zi de lucru, însă, la desfacerea contractului, angajatorul mi-a reținut mai toată suma cuvenită, pentru că m-am eliberat înainte de expirarea anului de muncă pentru care am fo­losit concediul. Poate să-mi fie reținute anumite sume din salariu în acest caz?

 

Vladimir Cușcă, Hâncești

 

Legislația prevede unele particularități în acest sens, și anume. Dacă aţi beneficiat de concediul anual înainte de expirarea duratei respective a timpului lucrat, adică concediul a fost folosit în avans, iar la revenirea din concediu sau înainte de expirarea anului de muncă pentru care a fost folosit concediul de odihnă anual plătit contractul individual de muncă este desfăcut, reţinerile din sala­riu se pot face numai în cazurile prevăzute de art. 148 din Codul muncii.

Astfel, potrivit acestui articol, în caz de eliberare din serviciu a salariatului înainte de  expirarea anului de muncă în contul căruia a fost folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţi­nerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în caz de: încorporare în serviciul militar în termen sau serviciul civil; ocuparea unei funcţii elective în autorită­ţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale; concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajato­rului persoană fizică; reducerea numărului sau a statelor de per­sonal din unitate; constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănăta­te, în conformitate cu certificatul medical; constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărâre a comi­siei de atestare; transferarea salariatului la o altă unitate cu acor­dul celui transferat şi al ambilor angajatori; demisie în legătură cu pensionarea sau înmatricularea la o altă instituţie de învățământ, precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul părţilor.

 

Cheltuielile pentru examenul medical, suportate de angajator

 

guestion

Am solicitat restituirea cheltuielilor suportate pentru exa­menul medical, însă mi s-a refuzat din motivul că între­prinderea nu dispune de mijloace în aceste scopuri. Doresc să aflu dacă angajatorul este obligat sau nu să-mi compen­seze aceste cheltuieli și unde să mă adresez in cazul dat?

 

Vasile Borș, Strășeni

 

Cheltuielile ce țin de organizarea și efectuarea examenului medical sunt suportate de angajator (art. 21, alin. (4) din Legea securității și sănătății în muncă, nr. 186 din 10.07.2008).

Aceasta constituie o garanţie juridică pentru salariaţi. Or, salariații  nu suportă nici un fel de cheltuieli în acest sens. Refuzul angajatorului de a suporta cheltuielile necesare pentru examenul medical constituie o încălcare a legislației muncii și poate fi con­testat la Inspectoratul de Stat al Muncii și în instanța de judecată.

În același timp, angajaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical prevăzut de lege. Dacă termenul de trecere a examenului medical a fost depăşit din vina salariatului, contractul individual de muncă va fi suspendat în temeiul art. 76 din Codul muncii (în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand