8 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?

Loading
Cititorii ne scriu Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?
Este adevărat, unii pensionarii și-au pierdut suportul financiar?
Foto: evz.ro

Foto: evz.ro

 

Am avut suport financiar, dar după indexarea din 1 aprilie, mi l-au scos. Este corect acest lucru? Care persoane primesc acest su­port?

 

Ioana Scherlet, Cahul

 

Conform prevederilor legale, câ­teva categorii de persoane, ale căror pensii/alocați de stat sunt mai mici de 1500 de lei, beneficiază de su­port financiar.

Astfel, în baza Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protec­ţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se acordă lunar suport financiar de stat de 180 de lei bene­ficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.

În baza Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din cor­pul de comandă şi din trupele orga­nelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993,  se acordă lunar suport financiar de stat în valoare de 180 de lei beneficiarilor de pen­sii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei. În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, au dreptul la suport financiar de stat lunar, unii beneficiari de pensii, al căror cuan­tum nu depăşeşte 1500 de lei, după cum urmează:

1) beneficiarilor de pensii inte­grale pentru limită de vârstă – 180 de lei;

2) beneficiarilor de pensii incom­plete pentru limită de vârstă – 100 de lei;

3) beneficiarilor de pensii de in­validitate: de gradul I – 180 de lei; de gradul II – 120 de lei; de gradul III – 100 de lei;

4) beneficiarilor de pensii de ur­maş – 100 de lei pentru fiecare ur­maş;

5) beneficiarilor de pensii stabi­lite pentru unele categorii de cetă­ţeni conform cap. VI din legea men­ţionată – 180 de lei.

De asemenea, se acordă lunar

suport financiar de stat beneficiari­lor de alocaţii sociale de stat stabi­lite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile soci­ale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pen­tru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:

1) beneficiarilor de alocaţii socia­le de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabili­tăţi din copilărie şi copiilor cu diza­bilităţi cu vârsta de până la 18 ani: cu dizabilităţi severe – 180 de lei; cu dizabilităţi accentuate – 120 de lei; cu dizabilităţi medii – 100 de lei;

2) beneficiarilor de alocaţii soci­ale de stat din rândul persoanelor vârstnice – 100 de lei;

3) beneficiarilor de alocaţii soci­ale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul – 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierde­rii ambilor părinţi, cuantumul supor­tului financiar de stat se dublează.

Urmând cerinţele cadrului legal, pensionarii ale căror pensii au fost stabilite până la 1 ianuarie 2017 și după indexare nu au depăşit 1500 de lei, beneficiază în continuare de suplimentul lunar, însă pentru pen­sionari ale căror pensii au depășit  această sumă, suplimentul a fost stopat. Începând cu data de 1 apri­lie 2017, suportul financiar de stat, în condițiile articolului III din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru mo­dificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Re­publicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 505), cu modificările și comple­tările ulterioare, nu se stabilește.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand