4 martie 2024
Chisinau
Social

Diminuarea drepturilor. Sindicaliştii pledează pentru un dialog până la găsirea consensului

Loading
Social Diminuarea drepturilor. Sindicaliştii pledează pentru un dialog până la găsirea consensului
Diminuarea drepturilor. Sindicaliştii pledează pentru un dialog până la găsirea consensului

dialog-social

 

Proiectul de modificare a Codului muncii propus recent, în mare parte, de investitorii străini, ar putea fi prezen­tat, în regim de urgenţă, spre aprobare Cabinetului de miniştri. Asta în pofida solicitării sindicaliştilor ca docu­mentul să fie examinat, mai întâi, în grupul de lucru spe­cializat din cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

 

În context, Oleg Budza, preşe­dintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a cerut ca proiectul respectiv să fie coor­donat, mai întâi, cu experţii Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii.

Documentul prezintă viziunea mediului de afaceri, în special, a investitorilor străini şi are sco­pul de a reduce din drepturile şi garanţiile legale ale salariaţilor, a remarcat Sergiu Sainciuc, vice­preşedinte al CNSM, în cadrul ce­lei mai recente şedinţe a Comisiei tripartite.

Astfel, modificările propuse ar tăia din importanţa contractu­lui colectiv de muncă şi a rolului negocierilor colective, mai ales la nivel de unitate. Mai mult, ele ar duce la extinderea economiei informale şi la agravarea în con­tinuare a fenomenului legat de munca „la negru”.

Investitorii străini insistă, prin­tre altele, ca perioada de probă la angajarea tinerilor să fie obliga­torie, în timp ce decizia patronilor de a-i concedia la expirarea aces­teia să nu necesite nici un fel de argumentare. Altă propunere e ca acţiunea contractelor colective de muncă să înceteze în momentul expirării termenului acestora.

Modificările respective se refe­ră şi la 

dreptul sindicaliştilor de a se opune concedierii salariaţilor-membri, la concediul neplătit de îngrijire a copilului, schema de încadrare, structura şi evidenţa contractelor individuale de mun­că, concedierea pensionarilor.

Sergiu Sainciuc a informat membrii Comisiei tripartite că, în corespundere cu avizul aprobat de curând de Comitetul Confe­deral, reprezentanţii CNSM soli­cită ca proiectul să fie definitivat în cadrul grupului de lucru tripar­tit, în scopul atingerii unui com­promis al partenerilor sociali.

„Acest grup de lucru a activat până în 2016 şi a elaborat mai multe documente, pe marginea cărora s-a ajuns la consens total prin compromis. Este o platformă foarte bună, dar a fost substitui­tă, iar în opinia sindicaliştilor, ea ar trebui să continue să activeze”, a subliniat Sergiu Sainciuc.

 

Argumentele partenerilor

 

În opinia lui Pavel Caba, pre­şedintele Federaţiei Patronale „Condrumat”, în prezent, doar 47 la sută din sectorul real al econo­miei naţionale este acoperit cu forţă de muncă. Atragerea aces­teia ar fi necesară, dar nu cu orice preţ. Trebuie să existe un echili­bru între drepturile angajatorilor şi cele ale salariaţilor. Altfel, eco­nomia nu poate fi dezvoltată, consideră Pavel Caba.

La rândul său, Nicolae Eşanu, viceministru al Justiţiei, susţine că ar trebui făcute analize te­meinice, să se pună pe cântar avantajele urmărite şi cele ce vor putea fi obţinute de o parte sau cealaltă prin modificările propu­se. Abia după aceasta să fie lu­ată decizia. O protecţie excesivă duce întotdeauna la încălcarea drepturilor. Totodată, cu cât sunt mai grele condiţiile de concedie­re, cu atât e mai multă reticenţă la angajare.

În încheierea discuţiilor pe marginea acestui subiect, Sergiu Morari, şef de direcţie la Minis­terul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a propus ca proiectul în cauză să fie discutat suplimen­tar în grupul de lucru format sub egida Consiliului economic de pe lângă prim-ministru, pen­tru a fi găsite unele puncte de consens. În acest caz, ar putea fi făcute unele cedări atât din par­tea mediului de afaceri, cât şi a sindicatelor, iar după aceasta va fi finalizat procesul de avizare a proiectului.

 

Fără o viziune clară

 

Vicepremierul Octavian Cal­mâc, ministrul Economiei, a opi­nat că sindicatele din ţările cu un progres economic mult mai rapid şi cele dezvoltate nu dispun de drepturi sociale atât de mari ca cele din ţara noastră.

Octavian Calmâc a mai spe­cificat că, în prezent, există mai multe proiecte de modificare a Codului muncii, dar încă nu exis­tă o viziune clară privind modul de sistematizare a acestora. În opinia sa, este necesar ca aceste modificări să fie supuse, cât mai urgent, procedurilor de avizare de către toate părţile interesate, după care să fie prezentate Gu­vernului spre examinare.

În cadrul celei mai recente şe­dinţe a Comisiei tripartite, a fost examinată şi o chestiune cu pri­vire la situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi măsurile de protecţie socială şi economică a acestei categorii de populaţie.

 

Situaţie alarmantă

 

Sub aspect social-economic, situaţia actuală a tinerilor pe piaţa muncii este alarmantă, a apreciat Tatiana Marian, preşedinta Co­misiei de Tineret a CNSM. Oferta limitată de locuri de muncă ce ar presupune şi salarii decente face ca doar 22 la sută dintre tineri să se poată angaja după absolvirea studiilor profesionale.

În acelaşi timp, aproximativ 18 la sută dintre tineri părăsesc ţara din cauza salariilor mici, care nu le acoperă necesităţile vitale. Singura soluţie identificată de ei este plecarea peste hotare la o muncă fie ea chiar şi necalificată sau ilegală.

Tatiana Marian a accentuat că, încă în 2008, CNSM a propus partenerilor sociali spre negocie­re o convenţie naţională cu privi­re la asigurarea protecţiei social-economice a tinerilor. Cu regret, aceasta nu a fost susţinută, iar acum ar fi necesar să se revină la acel proiect.

Pentru soluţionarea probleme­lor tinerilor, sindicatele propun să fie elaborate mecanisme ce ar stimula patronii ca să angajeze ti­neri, promovarea iniţiativelor de asigurare cu spaţiu locativ, ajus­tarea programelor de studii pro­fesionale la nevoile pieţei muncii, indexarea burselor de studii etc.

 

Pregătirea cadrelor

 

În replică, reprezentanţii pa­tronatelor au afirmat că au ne­voie de forţă de muncă de o cali­ficare corespunzătoare, dar ea nu există. Potrivit lor, una din soluţi­ile principale ar fi implementarea în ţara noastră a sistemului de instruire duală în învăţământul profesional tehnic, care trebuie promovat de reprezentanţii Gu­vernului.

Şi reprezentanţii sindicatelor au susţinut această idee. Ei au şi pledat pentru promovarea stan­dardelor ocupaţionale, care sunt deja în întârziere în raport cu an­gajamentele europene asumate de ţara noastră.

Printre chestiunile examinate în cadrul aceleiaşi şedinţe s-au mai numărat cea cu privire la pla­ta contribuţiei de asigurări socia­le de stat în agricultură, precum şi la egalitatea în tratarea institu­ţiilor medico-sanitare publice şi a celor private de către autorităţile statului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand