4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Dreptul la divorţ

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Dreptul la divorţ
Sfatul avocatului. Dreptul la divorţ
Foto: andressa.ro

Foto: andressa.ro

 

Suntem căsătoriţi de mai mult timp. Avem doi copii minori. Din cauza neînţelegerilor dintre noi din ultima perioadă, am decis să divorţăm. Recent, am aflat că sunt însărcinată şi am renunţat la desfacerea căsătoriei, dar soţul doreşte să continuăm procedura dată, invocând diferite pretexte. Am decis să menţin sarcina şi am în­treprins mai multe măsuri, încercări de a păstra familia, dar fără succes. În situaţia dată, eu am nevoie de tată la copil şi toată susţinerea acestuia, inclusiv materială.

Cum să procedez în cazul dat? Care este procedura de desfacere a căsătoriei? Ce prevede legea, ce drepturi şi înlesniri îmi acordă?

 

Maria Vrînceanu, or. Vadul lui Vodă

 

Dvs. sunteţi avantajată şi protejată prin lege în situaţia dată. Deci, căsătoria poate înceta prin divorţ, în baza ce­rerii unuia sau a ambilor soţi ori a tutorelui soţului declarat incapabil.

La cerere, căsătoria se des­face în cazurile când soţii nu au copii minori comuni sau înfiaţi de aceştia, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă. Căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul stare civilă în a cărui rază teri­torială se află domiciliul unu­ia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi.

În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă ce necesită sprijin material, des­facerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

În mod similar, dacă, după desfacerea căsătoriei de că­tre oficiul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea copiilor minori sau a soţului inapt de muncă, acestea se vor soluţi­ona pe cale judecătorească.

De fapt, soţul dvs. nu poa­te 

iniţia procedura de divorţ în situaţia descrisă, or, potrivit prevederilor articolului 34 din Codul familiei, în lipsa acor­dului soţiei, soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei în timpul gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copilului dacă acesta s-a năs­cut viu şi trăieşte.

El trebuie să se conforme­ze şi să depună tot efortul pentru îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor sale faţă de membrii familiei.

Soţul trebuie să asigure material familia, or părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă ce necesită sprijin material. De asemenea, şi soţii îşi datorează întreţi­nerea materială reciprocă. În cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl aveţi pentru toată perioada gravidităţii, cât şi pentru îngrijirea copilului comun timp de trei ani după naşterea acestuia. Aveţi drep­tul şi la sprijin material şi dacă sunteţi ocupată cu îngrijirea copilului comun cu dizabilităţi până la vârsta de 18 ani sau a copilului comun cu dizabilități severe din copilărie.

Trebuie să cunoaşteţi şi fap­tul că pensia de întreţinere ur­mează să vă fie plătită numai în cazul în care nu aveţi un ve­nit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti.

Dacă soţul refuză benevol să vă achite întreţinerea, sun­teţi nevoită să vă adresaţi cu o cerere de chemare în judecată privind obligarea acestuia la plata pensiei alimentare. Ce­rerea dată poate fi depusă şi în timpul căsătoriei.

Instanţa de judecată ur­mează să dispună încasarea pensiei de întreţinere a dvs. şi a copiilor din ziua adresării ce­rerii de chemare în judecată.

La cererea dvs., pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecă­torească, dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar soţul s-a es­chivat de la plata pensiei. De asemenea, puteţi solicita in­stanţei de judecată să dispună încasarea lunară a întreţinerii dvs. chiar şi în timpul exami­nării cauzei, dacă veţi demon­stra faptul că aveţi nevoie de ajutor imediat. În acest sens se va emite o încheiere prin care se va dispune faptul dat cu executare imediată.

Dacă soţul refuză benevol să vă acorde întreţinerea, ur­mează să vă revendicaţi plăţile ce vi se cuvin silit, prin apela­rea la serviciile unui executor judecătoresc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand