11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Natalia Vornikova, preşedinta Consiliului teritorial FSEȘ din UTA Găgăuzia: ,,Cea mai mare lacună în activitatea Guvernului este frica de a ieşi în faţa oamenilor”

Loading
Без рубрики Natalia Vornikova, preşedinta Consiliului teritorial FSEȘ din UTA Găgăuzia: ,,Cea mai mare lacună în activitatea Guvernului este frica de a ieşi în faţa oamenilor”
Natalia Vornikova, preşedinta Consiliului teritorial FSEȘ din UTA Găgăuzia: ,,Cea mai mare lacună în activitatea Guvernului este frica de a ieşi în faţa oamenilor”

vornicova

 

Am putea menţiona că CNSM desfăşoară o activitate amplă la capitolul realizarea multiplelor programe pentru protecţia intere­selor social-economice, profesionale şi de alt gen ale membrilor de sindicat.

 

Ţin să mă axez mai detaliat pe unele pro­bleme care, din punctul nostru de vedere, sunt cele mai esențiale în activitatea mişcării sindi­cale în ramură. Una dintre chestiunile cele mai importante ţine de remunerarea muncii. De al­tfel, nu este un secret că sindicatele reuşesc să îndreptăţească speranţele membrilor de sindi­cat doar dacă obţin majorarea salariilor.

Cea mai mare lacună în activitatea Guver­nului nostru este ignorarea totală a mişcării sindicale şi frica de a ieşi în faţa oa­menilor. Comisiile formate ulterior nu au asigurat rezultate. Angajatorul trebuie să identifice din propriile fonduri cei 100 de lei care le sunt achitați din 1.05.2017 angajaţilor din învăţământ (personalului tehnic). Respectiv, acest fapt generează un nou conflict.

Doresc să le amintesc tuturor, şi anume Guvernului, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Patronatelor faptul că în mâinile pedagogilor se află viitorul ţării noastre, că pedagogii au cea mai importantă misiune pe Terra – să educe o generaţie demnă de viitori cetăţeni ai unui stat democratic, în care drep­turile omului nu vor fi încălcate. Pot afirma că în prezent angajaţii din învăţământ sunt ferm hotărâți să reia acţiunile de protest.

Una dintre direcţiile prioritare în activitatea CNSM a ţinut şi mai ţine de comi­tetele pentru securitate şi sănătate în muncă.

Codul muncii este cartea de căpătâi la toate nivelurile. În ultima perioadă, în Codul muncii au fost operate mai multe modificări și completări. Unele dintre ele au fost coordonate cu sindicatele și acest lucru este corect. Totuși, noi moni­torizăm acțiunile Guvernului și ale Patronatelor, care încearcă să modifice Codul muncii fără implicarea sindicatelor.

Astfel de acțiuni sunt inadmisibile! Iată de ce CNSM nu trebuie să admită eli­minarea sindicatelor din procesul de modificare și completare a Codului muncii când este vorba despre articolele care vizează relațiile de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand