7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Regimul de muncă pentru unele categorii de muncitori ar putea fi modificat

Loading
Social Regimul de muncă pentru unele categorii de muncitori ar putea fi modificat
Regimul de muncă pentru unele categorii de muncitori ar putea fi modificat
Foto: apacanal.orhei.md

Foto: apacanal.orhei.md

 

Conducerea Societăţii pe Acţi­uni „Regia Apă Canal Orhei” cere ca programul de muncă pentru unele categorii de muncitori să fie modificat de la opt ore pe zi la 12 ore. Este vorba de lăcătu­şii de la reţelele de apeduct şi canalizare, lăcătuşii–electricieni de serviciu şi conducătorii auto de serviciu. Conform solicitării, a doua zi muncitorii respectivi vor putea să-şi ia zi liberă.

 

Potrivit directorului general al Regiei Apă Canal Orhei, Victor Per­ţu, modificările ar trebui efectuate în legătură cu aprobarea Regula­mentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de ali­mentare cu apă şi canalizare, apro­bat prin Hotărârea ANRE nr. 352 din 27 decembrie 2016.

„Dacă, până în prezent, Regia Apă Canal Orhei executa lucrări de reparaţie, întreţinere şi exploatare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul a patru echipe de lăcătuşi la reţelele re­spective, lăcătuşi–electricieni, con­ducători auto de serviciu, care au programul de muncă, stabilit de la ora 8.00 până la 17.00, regulamen­tul amintit ne obligă să respectăm anumite termene stabilite atât la sistemul de alimentare cu apă, cât şi la sistemul de canalizare. Totodată, modificarea regimului de muncă al echipelor de lăcătuşi, lăcătuşi–elec­tricieni şi al conducătorilor auto de serviciu se argumentează prin fap­tul că foarte multe solicitări din par­tea consumatorilor sunt înregistrate după ora 17.00, când echipele de li­chidare a avariilor sunt deja plecate, astfel încât defecțiunile sunt înlătu­rate în ziua următoare, iar aceasta provoacă nemulţumiri din partea populaţiei”, se arată într-o scrisoare a lui Victor Perţu către preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova, Oleg Budza.

Solicitată de redacţia ziarului „Vocea poporului”, Ana Selina, pre­şedinta Federaţiei „Sindindcomser­vice”, a menţionat că organizaţia pe care o conduce acceptă pro­punerea administraţiei „Apă Canal Orhei”, ca durata zilnică a timpului de muncă să fie de 12 ore, pen­tru unele categorii de muncitori, în scopul asigurării populaţiei cu servicii de calitate de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel, e nevo­ie de modificarea Convenţiei colec­tive la nivel naţional nr.2 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, a adăugat liderul sindical de la „Sin­dindcomservice”.        

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand