3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Ana Selina, președinta Federației „SINDINDCOMSERVICE”: „În perioada dintre congrese, s-a schimbat ponderea sindicatelor”

Loading
Без рубрики Ana Selina, președinta Federației „SINDINDCOMSERVICE”: „În perioada dintre congrese, s-a schimbat ponderea sindicatelor”
Ana Selina, președinta Federației „SINDINDCOMSERVICE”: „În perioada dintre congrese, s-a schimbat ponderea sindicatelor”

selina

 

Din raportul cu privire la activitatea cotidiană a sindicatelor prezen­tat de președintele CNSM, Oleg Bud­za, putem lesne deduce că în perioada dintre congrese au suferit modificări locul și ponderea sindicatelor în soci­etate, respectiv, modificându-se tactica și strategia de soluționare a probleme­lor cu care se confruntă salariații.

 

Sindicatele de toate nivelele au acumulat deja experiență de activi­tate în condițiile antreprenoriatului privat, ele și-au consolidat autonomia organizațională și financiară, capaci­tatea de a identifica soluții corecte în niște situații deloc simple. Toate aces­tea au fost posibile grație solidarității, unității de acțiune manifestate de toa­te organizațiile membre. În acest con­text ar fi cazul să evocăm pichetările, marșurile și alte acțiuni, în cadrul cărora am cerut să fie majorate salariile, să nu fie admise presiuni fiscale asupra veni­turilor cetățenilor, să fie perfecționată legislația de muncă și cea de pensio­nare.

La capitolul protecția drepturilor membrilor de sindicat ne axăm pe perfecționarea legislației. În opinia mea, doar în ultima perioadă am reușit să obținem modificări pozitive la Legea salarizării nr. 847, nu am permis intro­ducerea în Codul muncii a unor preve­deri care lezează drepturile angajaților. De asemenea, au fost introduse mo­dificări în Codul contravențional care vizează responsabilitatea pentru nea­chitarea salariilor la timp și încălcarea altor drepturi.

Noi activăm în condițiile unei pre­siuni permanente pentru modificarea Codului muncii, care la timpul său a fost apreciat înalt de către experții internaționali. Doar în anul 2015 au fost introduse peste 60 de modificări, acest proces a continuat şi în anul 2016, iar în anul curent din nou a fost prezentat un proiect de modernizare a normelor de muncă, ce lezează drep­turile angajaţilor şi ale sindicatelor, în schimb simplifică posibilităţile angaja­torilor care încearcă să obţină dreptul de a încheia contracte de muncă pen­tru perioadă determinată fără restricții, dar și reducerea drepturilor sindicate­lor la capitolul protecţia membrilor în caz de concediere.

Trezește o mare îngrijorare încerca­rea de a 

elimina din Codul muncii le­gitimitatea contractelor colective, lucru care contravine nu doar acestui act, dar şi art. 43 al. (4) din Constituţia RM, care consfinţeşte garantarea respectivelor contracte de către stat.

Apropo, toate aceste idei sunt pro­movate de către angajatori cu susţi­nerea Ministerului Muncii, lucru care a mai fost confirmat încă o dată în cadrul celei mai recente şedinţe a Comisiei tripartite.

Doar sindicatele puternice prezente la nivel de stat şi de ramură, reprezen­tanţii acestora în teritoriu pot garanta cu adevărat protecţia drepturilor şi a intereselor social-economice ale anga­jaţilor.

În ultima perioadă, vorbim mult despre modernizarea sindicatelor, la fel, suntem preocupaţi de reducerea numărului de membri, a motivaţiei pentru aderarea la sindicate. Sper că delegaţii vor susţine proiectul de Sta­tut al CNSM propus de către Consiliul General la acest capitol.

În această perioadă dificilă pentru ţară, nici sindicatelor nu le este prea uşor să-şi realizeze misiunea. Cred că acum, când au loc pregătiri pentru optimizarea autorităţilor centrale şi locale, ar fi raţional să punem în sar­cina comisiei de redactare elaborarea, ținând seama de alocuţiunile delegaţi­lor, a unui Apel către Guvern cu privi­re la soluţionarea problemelor sociale stringente ale societăţii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand