4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Durata zilei de muncă din ajunul sărbătorilor nelucrătoare. Prevederi legale privind micşorarea salariilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Durata zilei de muncă din ajunul sărbătorilor nelucrătoare. Prevederi legale privind micşorarea salariilor
Durata zilei de muncă din ajunul sărbătorilor nelucrătoare. Prevederi legale privind micşorarea salariilor
Foto: bziday.ro

Foto: bziday.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Durata zilei de muncă din ajunul sărbătorilor nelucrătoare

 

guestion

Toți vorbesc despre durata redusă a zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare. Cu cât se reduce această zi și cine beneficiază de ea?

 

Anton Leberman, Bălți

 

Potrivit art. 102 din Codul muncii, durata zilei de muncă (a schim­bului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor cărora li s-a stabi­lit durata redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială.

Mai mult decât atât, în cazul în care ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se transferă în altă zi, se va păstra aceeaşi durată redusă a zilei de muncă.

Durata concretă redusă a zilei de muncă, adică mai mult decât o oră, din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare trebuie să fie stabili­tă în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unităţii sau prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, emis cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor salariaţilor.

 

Prevederi legale privind micşorarea salariilor

 

guestion

Din anumite motive, angajatorul intenționează să reducă mărimea salariilor prevăzute nu numai în contractele indivi­duale, dar și în cele colective de muncă. Ce spune legislația în acest sens? Dispune oare angajatorul de acest drept?

 

Maria  Prepeliță,  Chișinău

 

Legislația conține în acest sens o garanție în domeniul muncii, potrivit căreia reducerea salariilor nu se admite înainte de expirarea termenului de un an de la data stabilirii lor.

Mai mult decât atât, modificarea condițiilor existente de retribui­re a muncii, potrivit  art.140  din Codul muncii, se permite numai cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (1) din Codul muncii, adică în baza unui acord suplimentar semnat de părți, anexat la contractul individual de muncă și care este parte integrală a acestuia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand