8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

DECLARAȚIA Congresului III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la situația social-economică din țară

Loading
Без рубрики DECLARAȚIA Congresului III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la situația social-economică din țară
DECLARAȚIA Congresului III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la situația social-economică din țară

cnsm

 

Delegații Congresului III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) constată cu îngrijorare că, chiar dacă au fost întreprinse măsuri, situația socială și economică a salariaților-membri de sindicat rămâne a fi dificilă, fiind caracterizată de un nivel foarte redus al securității sociale și economice, de o scădere constantă a puterii de cumpărare a veniturilor salariale ca ur­mare a creșterii prețurilor și tarifelor, de o subocupare a forței de muncă cu un nivel foarte înalt al ocupării informale și migrației la muncă peste hotare, de o marginalizare a tinerilor și femeilor pe piața forței de muncă, de menținerea unor prevederi discriminatorii în domeniul pensiilor și asi­gurărilor sociale, de condiții inadecvate de muncă ce cauzează accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale, de tentative de suprimare a drepturilor salariaților, inclusiv a celor sindicale ș. a.

 

Noi, delegații Congresului III al CNSM, declarăm:

• că este inacceptabil ca cetățenii noștri să aibă cel mai mic salariu minim din Europa, inclusiv în comparație cu țările din regiune, care amplifică procesele migraționale din țară și provoacă deficit de forță de muncă;

• că nu vom tolera munca „la negru” și salariile „în plic”, care cauzează prejudicii enorme atât salariaților, cât și societății în întregime;

• că nu vom accepta condiții inechitabile și discriminatorii pentru diferite categorii de pensio­nari, introduse prin recenta reformă a sistemului de pensionare;

• că nu vom tolera înrăutățirea situației salariaților prin liberalizarea legislației muncii, inclusiv prin elaborarea unui nou Cod al muncii.

Pornind de la atribuțiile și obiectivele sindicatelor de a promova interesele și proteja drepturile membrilor de sindicat, având scopul de a schimba spre bine situația din țară, insistăm ca Parlamen­tul, Guvernul și Patronatul să întreprindă măsuri pentru soluționarea următoarelor revendicări:

• modificarea legislației în vederea stabilirii salariului minim unic pe țară în funcție de salariul mediu pe economie, conform prevederilor Cartei sociale europene (revizuită);

• stimularea creării și declarării locurilor de muncă, precum și a penalizării corespunzătoare a angajatorilor în cazurile de utilizare a muncii nedeclarate și achitării salariilor „în plic”;

• excluderea prevederilor discriminatorii produse odată cu implementarea reformei recente a sistemului de pensionare;

• elaborarea și promovarea unor propuneri coordonate pentru perfecționarea cadrului legal ce vizează domeniul muncii, în conformitate cu principiile parteneriatului social, care să apere în mod echitabil interesele salariaților, ale angajatorilor și statului;

• restabilirea drepturilor și atribuțiilor organelor de supraveghere și control asupra respectării legislației muncii, potrivit standardelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Pornind de la cele menționate, Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova cheamă neîntârziat partenerii sociali să demareze discuțiile și negocierile pentru îndeplinirea în totalitate a cerințelor salariaților-membri de sindicat, care le-ar asigura o muncă și o viață de­centă în țară.

 

7 iunie, 2017, mun. Chișinău 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand