5 martie 2024
Chisinau
Social

Îndemnizații mai mari pentru tinerii lucrători medicali care vor merge la sat

Loading
Social Îndemnizații mai mari pentru tinerii lucrători medicali care vor merge la sat
Îndemnizații mai mari pentru tinerii lucrători medicali care vor merge la sat
Foto. studentie.md

Foto: studentie.md

 

Indemnizația unică pentru ti­nerii specialiști medico-sani­tari şi farmaceutici încadrați în câmpul muncii în mediul rural după finalizarea studii­lor, conform repartizării Ministerului Sănătăţii, se va ma­jora cu 50%. O decizie în acest sens a fost aprobată de Cabi­netul de miniștri.

 

Astfel, noua reglementare pre­vede pentru medici și farmaciști o alocație în valoare de 45 de mii de lei, cu 15 mii de lei mai mare. În același timp, pentru asistenții medicali, moașe, asistenții igie-niști-epidemiologi, felceri a fost stabilită o indemnizație unică în valoare de 36 de mii de lei, mai mare cu 12 mii de lei.

Tinerii specialiști vor primi banii în tranșe, în decurs de trei ani. Prima parte din alocație va fi achitată la sfârșitul primei luni de muncă. Este vorba despre suma de peste 11 mii de lei, pentru me­dici și farmaciști, și nouă mii de lei pentru lucrătorii medicali cu studii medii.

,,Anual, aproximativ o treime dintre tinerii specialiști nu doresc să activeze în

instituțiile medicale publice. Se întâmplă în condițiile în care statul cheltuiește pentru instruirea unui medic între 250 de mii de lei și 400 de mii de lei, în funcție de specialitate. Sperăm că majorarea indemnizației unice și remunerarea în funcție de in­dicatorii de performanță, măsură implementată deja, va motiva ti­nerii specialiști să lucreze în sate. Ministerul Sănătății va întreprin­de și în continuare acțiuni pentru a încuraja medicii să activeze în sistemul de sănătate public”, a declarat ministrul Sănătății, Ru­xanda Glavan.

În anul trecut, Ministerul Sănătății a repartizat în instituțiile me­dicale publice din raioane 432 de

medici. Dintre aceștia, s-au pre­zentat la locul de muncă doar 260 de specialiști. Proiectul de lege care prevede majorarea indem-nizației unice cu 50 la sută pen­tru medici, farmaciști și lucrători medicali cu studii medii urmează să fie adoptat de Parlament și pu­blicat în Monitorul Oficial.

Sindicaliştii apreciază efortul autorităţilor, dar sunt de părere că ar trebui să se facă şi mai mult.

„Anii au demonstrat că indem­nizaţia care a fost în vigoare până acum este una mică. Am spus-o şi la congresul Federației, şi se regăseşte şi printre obiectivele noastre – această indemnizaţie trebuie să fie mult mai mare ca să motivăm tinerii specialişti. Pă­rerea noastră e că pentru medici ar trebui să fie cel puţin o sută de mii de lei. De asemenea, suntem de părere că aceste indemnizaţii ar trebui să fie nu doar pentru cei din localităţile rurale, dar şi din cele urbane, pentru că proble­ma de cadre persistă şi în oraşe. Asta este tot o inechitate când se face diferenţă între cei din oraşe şi cei din sate. Totodată, şi plata lor în rate nu prea îi stimulează pe tineri. Ei primesc indemnizația pe parcursul a trei ani şi nu prea simt acest stimul, dar ne bucură că ceea ce este  prevăzut de lege se dă. În acelaşi timp, considerăm că nu ar fi nevoie de donaţiile as­tea, dacă ar fi perfectat sistemul financiar-bancar din ţară, astfel ca tinerii specialişti să poată contrac­ta credite preferenţiale pe termen lung, cu o dobândă redusă, aşa cum se face în toată lumea civili­zată. Ca atunci când se angajează, să-şi poată procura casă, să aibă toate condiţiile, şi asta ar stimula mai mult tinerii să rămână în ţară şi să activeze. Ceea ce s-a făcut apreciem, dar credem că ar trebui să fie şi mai bine”, a spus, pentru ziarul ,,Vocea poporului”, Aurel Popovici, preşedintele Federaţiei Sindicale ,,Sănătatea” din Repu­blica Moldova.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand