8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii au avut ocazia rară de a discuta cu șeful Delegației UE în Moldova

Loading
Без рубрики Tinerii au avut ocazia rară de a discuta cu șeful Delegației UE în Moldova
Tinerii au avut ocazia rară de a discuta cu șeful Delegației UE în Moldova

ue-tineri-cnsm

 

Republica Moldova în Uniunea Europeană și avantajele pe care le-ar avea dacă ar intra în rândul țărilor din comunitatea europeană. Care este rolul sindicatelor în acest sens, care sunt rezultatele obținute, dar și provocările în vederea asigu­rării unor condiții de muncă decen­te, aici, în țară, pentru tineri. Despre aceasta, dar și alte teme s-au dis­cutat zilele trecute, în cadrul unei întâlniri a șefului Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, cu tinerii sindicaliști.

 

În luarea sa de cuvânt, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Oleg Budza, i-a mulțumit oficia­lului european pentru aportul și susținerea pe care a avut-o pentru sindicate pe parcursul mandatului său în Republica Moldova.

„Chiar de la bun început, de în­dată ce a venit în Republica Moldo­va, în anul 2013, dânsul s-a prezen­tat ca un partener bun, credibil și strategic cu CNSM. Să deschid aici o paranteză: tatăl lui Pirkka Tapiola a lucrat în sindicatele din Finlanda. Chiar la prima întrevedere pe care am avut-o atunci, ne-a spus că, atâta timp cât își va exercita funcția de ambasador al UE în Moldova, relațiile cu sindicatele vor fi con­structive și deschise, lucru care s-a și întâmplat. În această perioadă, am abordat diferite teme, precum ce trebuie de făcut în R. Moldo­va ca să fie bine pentru tineri, să aibă salarii decente, pachete soci­ale și asigurați cu locuințe. Pirkka Tapiola a susținut și inițiativa noas­tră privind crearea Tribunalelor Muncii etc.”, a spus Oleg Budza.

Președintele CNSM a accentu­at, în discursul său la întâlnirea lui Pirkka Tapiola cu tinerii, că sindica­tele sunt interesate de promovarea vectorului european al țării, să im­plementeze standardele UE la noi acasă și de atragerea investițiilor europene în R. Moldova

„Niciodată CNSM nu și-a schimbat me­sajul – suntem pentru 

vectorul european. Dorim să fim în Europa, promovăm politica europeană și vrem ca valorile europene să fie aduse nu doar teoretic, dar și practic în Republica Moldova. Considerăm că avem toate șansele să promovăm acest curs eu­ropean”, a conchis Oleg Budza.

 

Sunt susținător

al sindicatelor și cred foarte mult în rolul acestora

 

La rândul său, și Pirkka Tapiola a ținut să mulțumească reprezentanților CNSM pen­tru cooperarea frumoasă pe care au avut-o pe parcursul mandatului său.

„Sunt susținător al sindicatelor și cred foarte mult în rolul acestora. De asemenea, cred foarte mult în partenerii sociali și în misiunea lor. Vreau să vă felicit că sunteți astăzi aici, că sunteți parte a familiei sindi­catelor. Totodată regret că foarte mulți din­tre voi aleg să emigreze din această țară. Este o tendință continuă care ne alarmea­ză. Motivele pentru care aleg să plece sunt diverse, începând cu un salariu mai mare și până la posibilitatea să se afirme. Se înscrie aici și cursul politic al țării, dar și faptul că acum oamenii au posibilități mai mari de a călători. Sigur, noi am dori să vedem mai multe persoane care se întorc în țară. Nu că nu sunt bineveniți în statele membre ale UE, dar pentru că Moldova merită să se dezvolte. Trebuie să fie promovată de cei care au aceste abilități și cunoștințe acumulate în străinătate, mă refer aici la persoanele care au emigrat. Ar fi bine ca aceștia să se reîntoarcă acasă și să contri­buie la prosperarea țării lor. Singurul scop pe care îl are UE este ca cetățenii RM să trăiască mai bine”, a spus Pirkka Tapiola.

Șeful Delegației UE a accentuat și apor­tul adus de UE în susținerea întreprinderi­lor mici și mijlocii, amintind de programul PARE 1+1, dar și de alte programe lansate în țară.

„Este important și aportul migranților. O parte din bani sunt oferiți prin intermediul acestor programe, iar altă parte sunt cei ai migranților, care investesc într-o întreprin­dere care duce până la urmă la dezvolta­rea țării. Astfel de programe trebuie să fie continuate în Republica Moldova, pentru că avem nevoie de ele”, a mai spus Pirkka Tapiola.

Oficialul european a amintit aici și de comerțul liber cu UE și de beneficiile aces­tuia, dar și despre Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, amintind că UE este preocupată și are grijă de R. Moldova, însă dacă în țară vor continua să înflorească corupția, birocrația, nu vom prospera.

În discursul său, Tatiana Marian, preșe-dinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, a amintit de problemele care preocupă tinerii de astăzi și cauzele care îi fac pe aceștia să părăsească țara.

 

Tinerii au nevoie de susținere

 

„Tinerii din cadrul CNSM constituie 26 la sută din cei 380 de mii de membri de sindicat. Ei sunt activi, sunt implicați, sunt destul de responsabili și necesită atenție atât din partea sindicatelor, cât și a autorităților centrale, locale, dar nu în ulti­mul rând și din partea partenerilor strate­gici ai Republicii Moldova pe plan extern. Este îmbucurător faptul că în premieră CNSM a obținut și președinția Comitetu­lui de Tineret al Consiliului Regional Pan–European (PERC), iar acest lucru ne-a adus un plus de experiență, posibilitatea de a prelua bune practici. Cu toate aceste reușite, situația social-economică din țară și-a pus amprenta și asupra tinerilor. Mulți tineri nu au acces la informații veridice, la servicii de calitate și este alarmant faptul că doar  22 la sută dintre tineri și-au găsit un loc de muncă imediat după absolvi­re, iar alții aleg să abandoneze locul de muncă din cauza salariului mizer, care nu le permite un trai decent”, a spus Tatiana Marian.

Aceasta nu este singura întrevedere a sindicaliştilor cu Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Ultima a avut loc în luna ianuarie curent. Pirkka Tapiola își în­cheie misiunea diplomatică în țara noas­tră, iar în curând urmează să fie Ambasa­dor al Uniunii Europene în Thailanda.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand