8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul de muncă, încheiat neapărat pe o perioadă nedeterminată. Desfăşurarea activităţii sub formă de muncă în tură continua

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul de muncă, încheiat neapărat pe o perioadă nedeterminată. Desfăşurarea activităţii sub formă de muncă în tură continua

contract-de-munca

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Contractul de muncă, încheiat neapărat pe o perioadă nedeterminată

 

guestion

Salariații din instituția la care activez sunt angajați pe o peri­oadă de un an, pe motivul cum că bugetul instituției se apro­bă în fiecare an. La expirarea acestei perioade, angajatorul, de fiecare dată, prelungește contractul de muncă pentru încă un an. Deseori se întâmplă că unora durata contractelor nu li se mai prelungește, astfel, anul întreg trăiești cu teama de a rămâne fără loc de muncă. Doresc să aflu dacă aceste acțiuni ale angajatorului sunt permise de lege sau nu?

 

Grigore Țurcan, Chișinău

 

Astfel de acțiuni ale angajatorului nu pot avea suport legal. Contractual individual de muncă pe o durată determinată, ce nu depăşeşte cinci ani, poate fi încheiat numai în cazurile și în condiţiile prevăzute de  art. 55 din Codul muncii. Aprobarea bugetului anual al oricărei unități sau instituții publice nu este prevăzută de această normă legală (art. 55 din Codul muncii) și, prin urmare, nu poate servi drept temei legal pentru încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată. Este de menționat faptul că același articol din Codul muncii interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedetermi­nată. Contractul individual de muncă încheiat pe durată determina­tă în lipsa unor temeiuri legale, constatat de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.

 

Desfăşurarea activităţii sub formă de muncă în tură continua

 

guestion

Ce înseamnă munca în tură continuă şi când se aplică aceasta?

 

Mihail Armaș, Chişinău

 

În conformitate cu alin. (1) al art. 317 din Codul muncii, munca în tură continuă reprezintă o formă specifică de desfăşurare a pro­cesului de muncă în afara localităţii în care domiciliază salariaţii, în cadrul căreia nu poate fi asigurată revenirea lor zilnică la locul permanent de trai.

Totodată, munca în tură continuă se aplică în cazul în care locul de executare a lucrărilor este situat la o distanţă considerabilă de sediul angajatorului, în scopul reducerii termenelor de construcţie, reparaţie sau reconstrucţie a obiectivelor cu destinaţie industrială, socială sau de altă natură.

Unele particularităţi ale reglementărilor legale cu privire la mun­ca în tură se referă la limitarea muncii în tură, la regimul de muncă şi de odihnă a salariaţilor în cadrul turei continue etc. Legislaţia pre­vede în această privinţă anumite garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care prestează munca în tură continuă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand